Harmonogram

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „Ustawa”) poniżej prezentujemy harmonogram wskazujący szkoły dla, których potwierdzono możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług OSE. Dokument ten znajduje się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.nask.pl. Harmonogram będzie aktualizowany o kolejne szkoły wyznaczone do podłączenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy. Dla każdej szkoły zostanie podany możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług OSE a także – co WAŻNE - data publikacji szkoły w harmonogramie. W ciągu 6 miesięcy od tej daty szkoła może zgłosić się do OSE z wnioskiem o świadczenie usług OSE, w innym wypadku, zgodnie z art. 7 ust.5 pkt. 1 Ustawy, szkoła jest zobowiązana do zapewnienia dostępu do internetu o parametrach wskazanych w Ustawie we własnym zakresie w terminie wynikającym z Ustawy. Operator OSE skontaktuje się z każdą ze szkół, która pojawi się w harmonogramie, by wesprzeć w procesie zgłaszania się do OSE.

HarmonogramPobierz harmonogram