Dla mediów

Redakcje zainteresowane programem OSE, realizowanym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy zapraszamy do kontaktu:

media@nask.pl

Komunikaty prasowe:
Multimedia: