Operator OSE - NASK

W oparciu o Ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej operatorem sieci jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

NASK to pionier nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i internetu w Polsce. Jako operator z wieloletnim doświadczeniem, posiada własną wydajną i bezpieczną sieć telekomunikacyjną. Bogate doświadczenie, unikalne kompetencje i odpowiednie zasoby posłużą sprawnej realizacji projektu OSE.

Kluczowe obszary działalności NASK obejmują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu, a także z rozwojem polskiej cyberprzestrzeni. Instytut realizuje zadania statutowe, działając w wielu obszarach: naukowym, doradczym, edukacyjnym i gospodarczym.

W ramach NASK działa Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber). Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się zespół CERT Polska. W NC Cyber funkcjonuje także zespół Dyżurnet.pl, odpowiadający za przeciwdziałanie szkodliwym i nielegalnym treściom w internecie.

Instytut prowadzi badania w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce w działalności instytutu zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. NASK pełni także rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie ".pl" oraz ".gov.pl".

Funkcjonująca w strukturach instytutu Akademia NASK zajmuje się działalnością edukacyjną, popularyzatorską oraz szkoleniową. Realizuje projekty adresowane do różnych grup społecznych, wiekowych oraz zawodowych; prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Wieloletnia współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami środowisk naukowych pozwoliła stworzyć szeroką gamę publikacji, poradników i materiałów edukacyjnych poruszających najbardziej aktualne zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży online. NASK prowadzi również bezpłatny i otwarty portal e-learningowy IT Szkoła, skierowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także wszystkich zainteresowanych technologiami ICT. Funkcjonalność portalu pozwala na tworzenie przez nauczycieli wirtualnych klas, zdalne zlecanie treści i śledzenie postów uczniów. Otwarty dostęp do kursów z zakresu informatyki, przedmiotów ścisłych i innych dziedzin nauki, dla których wspólnym mianownikiem jest internet - sprzyja rozwijaniu technicznych kompetencji, tak istotnych dla współczesnego rynku pracy. Proponowane kursy e-lerningowe daję możliwość uzyskania certyfikatu.