Aktualności

11 kwietnia 2018 r. otwarte zostały oferty na świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych dla 4,7 tys. siedzib placówek oświatowych w sześciu województwach. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy zgłosiły gotowość świadczenia usług dla 87,8 proc. lokalizacji, których dotyczyło postępowanie. Trwa formalna weryfikacja zgłoszeń złożonych ofert.

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada udostępnienie wszystkim szkołom w Polsce internetu o wysokiej przepustowości do końca 2020 r. Według harmonogramu w tym roku do sieci zostanie podłączonych 1,5 tys. lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie – według założeń NASK - mogło objąć nawet 4,7 tys. lokalizacji. W efekcie operatorzy złożyli oferty na podłączenie ok. 4,1 tys., co pozwoli osiągnąć założony cel i realizować kolejne etapy prac. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.
- Obecnie oferty są weryfikowane pod kątem zgodności z warunkami zapytania ofertowego. W razie potrzeby wykonawcy będą proszeni o uzupełnienie dokumentacji lub wyjaśnienie wątpliwości – mówi Agnieszka Marciniak, kierownik projektu OSE w NASK. - Ten etap potrwa od dwóch do trzech tygodni – dodaje.

Po tym czasie nastąpi ostateczna ocena i wybór najkorzystniejszych ofert. Rezultaty postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej NASK.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.


Szybka i skuteczna komunikacja ze szkołami i samorządami to najważniejszy cel zaplanowanego w programie OSE wdrożenia wyspecjalizowanego Contact Center. Jego pracę wesprze system, na który zamówienie ogłosił NASK PIB.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie usługi udostępnienia systemu, służącego do obsługi infolinii i innych środków komunikacji (e-mail, chat) w celu komunikacji z podmiotami trzecimi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

W zamówieniu przewidziano, że etap wdrożenia systemu nastąpi w ciągu 35 dni od dnia zawarcia umowy, a etap udostępnienia w czasie 11 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru etapu wdrożenia.- Uruchomienie systemu Contact Center zagwarantuje odpowiednią obsługę interesariuszy na etapie podłączania szkół do naszej sieci i wsparcia w korzystaniu z niej – mówi Agnieszka Marciniak, kierownik programu OSE w NASK.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrożenia takich systemów oraz potencjałem kadrowym do jego realizacji. Oferty można kierować do NASK do dnia 20.04.2018 r. (do godz. 12:00).

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184). Obecnie na potrzeby komunikacji z zainteresowanymi podmiotami funkcjonuje Centrum Kontaktu OSE (dedykowane adresy mailowe: ose@nask.pl i operatorzy.ose@nask.pl oraz INFOLINIA - tel.: +48 22 182 55 55).


Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół, został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

20 marca 2018 r. w Genewie odbył się finał międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS). Plebiscyt rozstrzygnięto w 18 kategoriach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1” (pt. „The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development”), zdobywając prestiżową nagrodę WSIS Prizes 2018. W finale konkurowała z czterema innymi projektami - z Chin, Meksyku i Indonezji (z tego kraju do kategorii C1 zakwalifikowały się dwa projekty).

- Światowi eksperci docenili nasz pomysł na cyfrową rewolucję w edukacji. Projekt OSE przyniesie prawdziwą, cywilizacyjną zmianę, która wyrówna oświatowe szanse uczniów w całej Polsce - mówi Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. - Szerokopasmowy internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zapewni uczniom dostęp do takich samych edukacyjnych materiałów cyfrowych, ale także nowoczesnych metod nauczania. Niezależnie od wielkości, czy też położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła - dodaje Zagórski. Wiceminister cyfryzacji uzupełnia, że darmowy i bezpieczny internet trafi do każdej szkoły w kraju. Jeszcze w tym roku sieć swoim zasięgiem obejmie niemal wszystkie szkoły w sześciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

- To ogromne wyróżnienie i docenienie już wykonanej pracy: od idei powstałej na początku 2016 roku, wypracowania spójnej i realnej koncepcji aż do wejścia w etap bezpośredniej realizacji. Szczególnie cenię sobie fakt, że nasz awans do finału konkursu zawdzięczamy przede wszystkim internautom z całego świata, którzy brali udział w głosowaniu. Nagroda ma więc szczególny, globalny i społeczny, wymiar - podkreśla dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki, który uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród WSIS w Genewie.

https://www.youtube.com/watch?v=X6IaVQ-mEeo

Cyfryzacja w całej Polsce

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to ogłoszony przez NASK pierwszy przetarg na łącza dla szkół obejmuje 4,7 tys. lokalizacji, co pozwoli na realizację podłączeń także w pierwszych miesiącach 2019 roku . Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci oraz jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu zapewni także system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, pomocne w kształceniu umiejętności cyfrowych. Koszty uruchomienia OSE oszacowano na blisko 500 mln zł - środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Projekt - dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji Narodowej - w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to tylko jeden z elementów cyfryzacji w szkolnictwie. Za sprawą ogłoszonego przez ministerstwo edukacji rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

WSIS jest największym na świecie, dorocznym szczytem poświęconym budowaniu społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i WSIS Prizes:

  1. https://www.gov.pl/cyfryzacja/szkoly-z-szesciu-wojewodztw-otrzymaja-dostep-do-szybkiego-internetu
  2. https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku. - To nasz ogromny sukces - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewni wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu, o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego pakiet usług związanych z bezpieczeństwem. W kraju obecnie funkcjonuje około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji.

- Dziś zdecydowana większość polskich szkół nie ma szybkiego łącza. Zaledwie 10 procent z nich ma dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do zajęć - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. - Edukacja w wielu miejscach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Chcemy to zmienić i dać wszystkim dzieciom równe szanse. Dla szkół budowa OSE będzie cywilizacyjną zmianą - dodaje.

Z ankiet i konsultacji przeprowadzonych m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich (lub słabo zaludnionych) a szkołami z dużych miast, występują znaczące różnice w dostępie do szerokopasmowego internetu. To duża przeszkoda w edukacji, bo sprawnie działająca sieć i jej zasoby są wielką szansą dla rozwoju uczniów. Szerokopasmowy internet zapewnia dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych i nowoczesnych metod nauczania, niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Pierwsze prace obejmą sześć województw.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

NASK PIB ogłosił właśnie przetarg na "Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Postępowanie obejmie zasięgiem blisko 92 proc. szkół w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie obejmuje aż 4,7 tys. lokalizacji. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.


Jest nam miło poinformować, że uruchomiona została dedykowana infolinia projektu OSE. Dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 182 55 55 nasi konsultanci przedstawią Państwu informacje o budowie sieci oraz zasadach i harmonogramie przyłączeń. Część informacji znaleźć można również w zakładce FAQ. Zapraszamy do kontaktu!


Operator OSE NASK PIB ogłosił postępowanie przetargowe na zakup urządzeń, umożliwiających dostarczenie usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która jest publiczną siecią telekomunikacyjną, służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym.

Zamówienie ma obejmować także świadczenie gwarancji przez okres 5 lat, dostarczenie licencji na oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń i dedykowany instruktaż. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: urządzenia brzegowe (CPE), przełączniki sieci lokalnej (SW) oraz punkty dostępowe WLAN (AP). Termin realizacji każdej z części to okres od podpisania umowy do dnia 29 marca 2019 r. w partiach po 50 sztuk, zgodnie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dostaw zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Zapraszamy do składania ofert do dnia 12.04 br. (do godz. 12.00)

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie BIP NASK:
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/53,Zakup-urzadzen-w-ramach-projektu-Budowa-szkolnych-sieci-dostepowych-Ogolnopolski.html
oraz na stronie CPPC:
https://cppc.gov.pl/bip/naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy-oglasza-zamowienie-na-zakup-urzadzen-w-ramach-projektu-budowa-szkolnych-sieci-dostepowych-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/


NASK PIB, operator OSE, ogłosił zamówienie na opracowanie studium wykonalności dla trzech projektów w programie OSE.

Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacyjne, polegające na opracowaniu studium wykonalności oraz danych, umożliwiających złożenie przez NASK wniosku oraz wsparcie zamawiającego w procesie aplikacyjnym dotyczącym I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" wraz z aktualizacją dokumentacji wymaganej w trybie projektów indykatywnych do składania wniosków o dofinansowanie.

Postępowanie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla następujących projektów: ,,Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", ,,Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", ,,Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Zapraszamy do składania ofert do dnia 14 marca 2018 roku (do godz. 12.00)

LINK do zamówienia https://cppc.gov.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-wnioskodawcow-popc/


OSE to duża szansa i trudne wyzwanie, wynika z rozmów prowadzonych z samorządowcami przez przedstawicieli NASK podczas XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się w dniach 1-2 marca w Żywcu.

Na zaproszenie Związku Miast Polskich w obradach wzięli udział przedstawiciele NASK jako operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE w NASK oraz Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK. Reprezentanci NASK przedstawili delegatom zasadnicze elementy programu, a w trakcie obrad plenarnych Bohdan Pawłowicz wystąpił z prezentacją zatytułowaną ,,OSE - jak najlepiej wykorzystać tę szansę?".

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przyjęty bardzo pozytywnie i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Zgromadzenia, którzy skierowali do reprezentantów NASK wiele pytań, związanych z jego wdrożeniem. Dotyczyły one harmonogramu projektu, możliwości współpracy z miejskimi sieciami szerokopasmowymi czy kryteriów wskazujących podmioty, które będą mogły skorzystać z OSE. Podczas spotkań przedstawiciele NASK podkreślali kluczowe znaczenie dla powodzenia programu współpracy w ramach triady: jednostki samorządu terytorialnego - szkoła - operator OSE.

,"Podłączenie sygnału OSE do szkół nie wystarcza. Ogromna rola - dla powodzenia całego programu i umożliwienia edukacji na terenie całego kraju wejścia na nowy etap rozwoju - leży we współdziałaniu wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za tę sferę: począwszy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako głównego gwaranta rozwoju edukacji, a skończywszy na jednostkach samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za swoje szkoły, ich właściwe doposażenie oraz na samych szkołach. Takie współdziałanie pozwoli wykorzystać szanse, które stworzy wprowadzenie OSE" - powiedział podczas Zgromadzenia Bohdan Pawłowicz z NASK.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.


Współdziałanie z miastami, przebieg realizacji programu OSE i współpraca z operatorami to najważniejsze tematy, podjęte podczas konsultacji przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i NASK z Unią Metropolii Polskich.

W spotkaniu, które odbyło się 19 lutego w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele władz miast zrzeszonych w Unii oraz pracownicy urzędów miast odpowiedzialni za sprawy informatyzacji.

Środowiska samorządowe są kluczowe z punktu widzenia realizacji programu OSE i dlatego staramy się podejmować szeroką i systematyczną współpracę z władzami miast oraz przedstawicielami społeczności lokalnych - mówi Agnieszka Marciniak, kierująca programem OSE w NASK. - Bardzo zależy nam na tym, aby samorządy miały wiedzę o aktualnym statusie realizacji programu i jego kolejnych etapach, aby efektywnie i harmonijnie wdrażać nasze założenia -dodaje Agnieszka Marciniak.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i NASK - operatora OSE zaprezentowali podczas spotkania główne założenia projektu OSE, w tym sposoby rozwoju sieci, harmonogramy podłączeń, jak i zagadnienia związane ze współpracą z operatorami. Reprezentanci miast pytali o szanse wykorzystania sieci miejskich do podłączania za ich pośrednictwem placówek oświatowych do OSE, co będzie przedmiotem dalszych konsultacji. NASK planuje organizację systematycznych posiedzeń roboczych z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi władzami oświatowymi.

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 roku jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. ,,Tyle państwa ile miasta". Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast. W 1993 r. Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP. Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały doceniony w publicznym glosowaniu w konkursie WSIS Prizes 2018 w ramach którego internauci z całego świata głosowali na najlepsze projekty technologiczno/cyfryzacyjne.

Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy oddane na OSE.

Nagrody WSIS są największym na świecie, dorocznym zgromadzeniem społeczności ,,ICT for develompment", które jest organizowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Konkurs ma na celu promowanie wymiany informacji i wiedzy oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Udział OSE w finale tak prestiżowego konkursu przyczyni się do promocji naszych działań w całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Liczymy na powtórzenie sukcesu z 2012 roku gdy polski projekt ,,Latarnicy Polski Cyfrowej" otrzymał nagrodę WSIS. Wręczenie nagród WSIS odbędzie się 20 marca 2018 r. podczas gali w Genewie.


NASK prowadzi konsultacje techniczne, dotyczące innowacyjnych systemów bezpieczeństwa sieci dla szkół oraz innych rozwiązań technicznych.

Konsultacje techniczne m.in. w formie zapytań ofertowych (RFQ) prowadzone są w związku z implementacją przez NASK Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ich celem jest zebranie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy, dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań, mających zastosowanie przy budowie i eksploatacji sieci.

Jeden z obszarów konsultacji dotyczy usług bezpieczeństwa ruchu webowego, pochodzącego ze szkół podłączonych do sieci OSE. Świadczenie usługi bezpieczeństwa i ochrony użytkowników zaplanowane zostało na okres od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Docelowo zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa będą odpowiednio chronić uczniów przed szkodliwymi treściami.

Równolegle prowadzone są szerokie konsultacje dotyczące rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych, obejmujących m.in. urządzenia klienckie, instalowane w szkołach, urządzenia sieci szkieletowej OSE, systemy chmur obliczeniowych, a także proces realizacji podłączeń szkół (partnerzy techniczni w terenie).

Link do ogłoszenia

NASK prowadzi obecnie także konsultacje techniczne w zakresie urządzeń CPE. W 2018 roku NASK planuje zakup m.in. urządzeń brzegowych, przełączników sieci lokalnej oraz punktów dostępowych WLAN.