Aktualności

Akademia NASK i RoboCAMP zapraszają na Code Week 2018, kolejną edycję festiwalu wydarzeń promujących naukę programowania wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy na cykl szkoleń online przeznaczonych dla nauczycieli i edukatorów zainteresowanych nauką programowania.

Jeżeli jesteś nauczycielem oraz chcesz prowadzić zajęcia z robotyki, ale nie wiesz jak zacząć, zapisz się na szkolenie. Krok po kroku, pokażemy Ci jak zorganizować pracownię robotyki w Twojej szkole. Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli, edukatorów i dyrektorów szkół.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie online:

PRACOWNIA ROBOTYKI W TWOJEJ SZKOLE
Dowiesz się:

 • jak najtaniej i najefektywniej zorganizować pracownię robotyki w szkole
 • jaki sprzęt wybrać i ile to wszystko kosztuje
 • skąd brać pomysły na lekcje

Zapisz się na szkolenie online

Szkolenie już w poniedziałek 15/10/2018 o 18:00
Liczba miejsc ograniczona!

Pełna lista eventów realizowanych przez Akademię NASK i RoboCAMP w ramach Tygodnia Kodowania znajduje się tutaj


Znamy wyniki przetargu na wykonawcę instalacji i serwisu dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W zakończonym właśnie postepowaniu wyłoniona została firma, która będzie realizować usługi w województwie lubuskim.

Wyniki postępowania usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały ogłoszone na stronie BIP

Jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez firmę Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach z ceną brutto oferty 3 919 776,30 zł. Wyłoniony wykonawca przeprowadzi instalacje i będzie świadczyć usługi serwisu w lokalizacjach szkolnych w zakresie dostępu do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego przez NASK.


Ponad połowa szkół z aktualnego harmonogramu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zgłosiło chęć przyłączenia się do programu rządowego OSE. Spośród nich, więcej niż połowa podpisała już umowy z NASK.

Procedurę podpisywania umowy z NASK – operatorem OSE – rozpoczęło 1507 szkół. Pierwszy etap, po zgłoszeniu się szkoły, rozpoczyna procedurę zebrania informacji o szkole i danych technicznych. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, a następnie podłączenie szkoły do internetu, finansowanego z budżetu państwa. Do końca września 996 szkół podpisało umowę z OSE.

Operator OSE NASK zachęca dyrektorów szkół i samorządy do szybkiego procedowania umów, co pozwoli na podłączenie placówek do rządowego programu OSE zgodnie z planem. Centrum Kontaktu OSE pomaga szkołom na każdym etapie procedur formalnych i prac technicznych. Zachęcamy do rozpoczęcia procesu zgłoszenia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki temu szkoła szybciej będzie mogła korzystać z szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Zgłoś szkołę

Status zgłoszenia szkół

Status zgłoszenia szkoły

Szkoła zgłoszona

Szkoła niezgłoszona


Podczas 16. edycji Forum, odbywającego się w Katowicach, spotkali się reprezentanci samorządów, przedstawiciele administracji publicznej, praktycy biznesu i eksperci różnych dziedzin nauki. Wydarzenie było okazją do prezentacji programu OSE i przedstawienia roli samorządów w realizacji programu.

To cykliczne wydarzenie od lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządem a przedstawicielami biznesu i administracji. Uczestnictwo w Forum daje możliwość pozyskania wiedzy w dziedzinie finansów, techniki, oświaty, planowania i gospodarki przestrzennej, służby zdrowia. W związku z obecnością na wydarzeniu licznych reprezentantów samorządów, w Katowicach nie mogło zabraknąć informacji o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Założenia rozwoju rządowego programu przedstawił Bohdan Pawłowicz, dyrektor marketingu NASK. Swoje stanowiska informacyjne zorganizowały również Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W programie Forum odbyły się debaty tematyczne: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Zjazd Sekretarzy i Cyberbezpieczeństwo, Forum Przewodniczących Rad, Miasto Przyszłości i strategia elektromobilności, Majątek komunalny – finansowanie i Zarządzanie, Oświata-Kultura i Sport a Samorząd, Audyt wewnętrzny w JST, Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich, Ochrona zdrowia i polityka senioralna. Podczas dwóch dni Forum odbyło się 60 debat i wykładów, które prowadziło 360 prelegentów dla 1300 uczestników.

Bohdan Pawłowicz, dyrektor marketingu NASK, przedstawia założenia programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Bohdan Pawłowicz, dyrektor marketingu NASK, przedstawia założenia programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Spotkanie przy stoisku Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podczas Forum w Katowicach

Spotkanie przy stoisku Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podczas Forum w Katowicach


16 października 2018 r. w Warszawie NASK – Państwowy Instytut Badawczy, operator sieci OSE, organizuje szkolenie pt. „OSE: instalacja, obsługa, bezpieczeństwo”. Zapraszamy Technicznych Reprezentantów Szkół OSE oraz administratorów szkolnych sieci LAN, a także wszystkie osoby zainteresowane włączeniem swojej szkoły do projektu OSE! Na szkoleniu dowiesz się:

 • czym jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) i jak przyłączyć swoją szkołę do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu?
 • jak będą realizowane prace podłączeniowe na terenie Twojej placówki (o tym opowie wykonawca instalacji)?
 • jak uniknąć błędów projektując infrastrukturę IT oraz sieć dostępową na terenie szkoły?
 • w jaki sposób Twoja szkoła może zapewnić bezpieczeństwo w internecie swoim uczniom i nauczycielom?

Szkolenie będzie okazją do dyskusji z ekspertami NASK realizującymi projekt OSE, a także do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu w szkołach.
W trakcie warsztatów postaramy się rozwiązać indywidualne problemy pojawiające się przy przyłączaniu szkoły do OSE w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzących, którymi będą eksperci NASK.

Szczegółowy program w załączeniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracji uczestników można dokonać na stronie NASK - PIB: https://ankiety.nask.pl/index.php/612833. Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2018 r.

Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na szkolenie.


Kolejne szkoły po podpisaniu umów dołączą do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ciągu pół roku w tych placówkach będzie szybki, bezpłatny i bezpieczny internet, utrzymywany z budżetu państwa.

W ostatnich dniach odbyły się następne spotkania w kilku województwach, podczas których dyrektorzy szkół podpisywali umowy na dostęp do szerokopasmowego internetu w programie OSE. 14 września w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, 18 września w powiecie kieleckim w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie, 20 września w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz 21 września w województwie łódzkim, w powiecie łaskim w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie przedstawiciele NASK podpisali łącznie 329 umów ze szkołami. Do tej pory umowy na podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podpisało łącznie 789 placówek.

Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza wraz z punktem dostępowym i nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r. Z danych NASK wynika, że nadal duża część szkół nie zgłosiła się do programu. Operator OSE zaprasza szkoły, które są już w harmonogramie, do szybkiego zgłaszania się do programu OSE poprzez stronę Lista szkół

Agnieszka Marciniak z NASK podczas prezentacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Agnieszka Marciniak z NASK podczas prezentacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W trakcie podpisywania umów ze szkołami, spotkanie w Poznaniu

W trakcie podpisywania umów ze szkołami, spotkanie w Poznaniu

Spotkanie w Piekoszowie, województwo łódzkie

Spotkanie w Piekoszowie, województwo świętokrzyskie


Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej. Przedłożone projekty otrzymały pozytywną opinię CPPC i zostały wybrane do dofinansowania. 13 września 2018 zostały zawarte umowy na dofinansowanie:

 1. Projekt „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 2. Projekt „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 3. Projekt „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość projektów to 538 868 131,45 PLN a łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 456 159 416,09 PLN.
Podpisane Umowy są zgodne z przyjętymi założeniami, że koszty inwestycyjne budowy sieci OSE finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, natomiast koszty funkcjonowania OSE pokryte zostaną z wydatków budżetu Państwa, których maksymalne limity określa Ustawa o OSE.


W harmonogramie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej znajduje się 2747 szkół, które mogą zgłosić się do OSE. Z tej możliwości do końca sierpnia skorzystało prawie 40% szkół.

Procedurę podpisywania umowy z NASK – operatorem OSE – rozpoczęło już ponad 1000 szkół. Pierwszy etap, po zgłoszeniu się szkoły, rozpoczyna procedurę zebrania informacji o szkole i danych technicznych. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, a następnie podłączenie szkoły do internetu, finansowanego z budżetu państwa. Do końca sierpnia 409 szkół podpisało umowę z OSE.

Operator OSE NASK zachęca dyrektorów szkół i samorządy do szybkiego procedowania umów, co pozwoli na podłączenie placówek do rządowego programu OSE zgodnie z planem. Centrum Kontaktu OSE pomaga szkołom na każdym etapie procedur formalnych i prac technicznych.

Status zgłoszenia szkół

Status zgłoszenia szkoły

Szkoła zgłoszona

Szkoła niezgłoszona


Umowy na bezpłatny i szybki internet w ramach rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ostatnich dniach przed nowym rokiem szkolnym podpisało kilkaset szkół. We wtorek 28 sierpnia umowy z operatorem OSE podpisali dyrektorzy kilkudziesięciu szkół z Poznania i powiatu poznańskiego, w czwartek 30 sierpnia prawie 100 szkół z województwa świętokrzyskiego, a w piątek 31 sierpnia ponad 100 szkół z województwa łódzkiego.

- Jesteśmy blisko finału prac, które mają doprowadzić do tego, by w każdej szkole w Polsce uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do szerokopasmowego internetu i e-zasobów bez których dzisiaj nowoczesna edukacja nie jest możliwa - mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski w trakcie spotkania w Kowiesach w województwie łódzkim, podczas którego umowy podpisali dyrektorzy szkół z regionu.

- Program OSE najlepiej pokazuje, jak rząd rozumie znaczenie nowoczesnych technologii. OSE to nie tylko dostęp do szybkiej sieci, ale także do atrakcyjnych treści, pozwalających na podnoszenie kompetencji - podkreśliła na uroczystości podpisania umów w Stąporkowie (województwo świętokrzyskie) wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.
Umowa z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym, który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest konieczna, aby szkoła mogła przez kilka najbliższych lat korzystać z bezpłatnego dostępu do łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s.

Szczegółowe informacje o programie OSE „100 Mega na 100-lecie niepodległości” znajdują się na stronie internetowej www.ose.gov.pl. Tam podane są również wskazówki, jak zgłosić swoją szkołę do OSE. Na stronie programu OSE pojawiają się też informacje o przetargach na wykonanie i obsługę łącz, harmonogram planowanych prac i inne istotne komunikaty, które warto śledzić, aby w pełni skorzystać z możliwości OSE.

Wszystkie budynki, w których mieszczą się szkoły zainteresowane korzystaniem z programu, mają zostać podłączone do OSE do 2020 r. Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza wraz z punktem dostępowym oraz nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.


Państwowy Instytut Badawczy NASK ogłasza przetarg na usługi, związane z wynajmem powierzchni kolokacyjnej w Date Center, w których będą zainstalowane urządzenia konieczne do uruchomienia regionalnych węzłów sieci OSE.

Firmy, które zostaną wyłonione w postępowaniu, będą udostępniać powierzchnie kolokacyjną, zasilanie i szafy teleinformatyczne do montażu urządzeń i łącza (w tym światłowody) oraz niezbędne wsparcie techniczne ze strony personelu obecnego na miejscu dla ośmiu węzłów OSE w: Białymstoku, Bydgoszczy lub Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. W wybranych miejscach NASK zainstaluje serwery i inne urządzenia, służące do obsługi połączeń internetowych szkół, należących do danego węzła.
Oferty można zgłaszać do 28 września (do godz. 12.00)

Ogłoszenie o postępowaniu oraz wszystkie niezbędne dokumenty i formularze dostępne są na stronie NASK: BIP

OSE jest publiczną siecią komputerową, umożliwiającą szkołom bezpłatne korzystanie z dostępu do internetu poprzez łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s. Trwają postępowania na wykonanie i obsługę poszczególnych elementów infrastruktury. Jednocześnie podpisywane są ze szkołami umowy o przystąpieniu do programu. Wszystkie zainteresowane szkoły mają być podłączone do OSE w 2020 r.


Umowy na bezpłatny szybki internet z budżetu państwa jeszcze przed nowym rokiem szkolnym podpisuje kilkadziesiąt szkół z powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego i śremskiego.

Umowa z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym, który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest konieczna, aby szkoła mogła przez kilka najbliższych lat korzystać z bezpłatnego dostępu do łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s.
Szczegółowe informacje o programie OSE „100 Mega na 100-lecie niepodległości” znajdują się na stronie internetowej www.ose.gov.pl. Tam znajdują się również wskazówki jak zgłosić swoją szkołę do OSE. Na stronie programu OSE pojawiają się też informacje o przetargach na wykonanie i obsługę łącz, harmonogram planowanych prac i inne istotne komunikaty, które warto śledzić, aby w pełni skorzystać z możliwości OSE.
Wszystkie budynki, w których mieszczą się szkoły zainteresowane korzystaniem z programu, mają zostać podłączone do OSE do 2020 r. Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza wraz z punktem dostępowym oraz nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r.


Przetarg na teletransmisję od węzłów agregujących łącza, którymi podłączane są szkoły do centralnego węzła OSE, został rozstrzygnięty przez NASK PIB.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wynik postępowania na Część nr 8, 15, 20, 22 i 23: „Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 1Gbit/s lub 10Gbit/s w zależności od lokalizacji”, nr zamówienia: ZZ.2131.283.2018.JOK [OSE-2018].

Zapytanie ofertowe z 10 lipca br. dotyczyło świadczenia usługi teletransmisji danych, gwarantującej Pasmo 1Gbit/s / 10Gbit/s. pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR. W zamówieniu do przygotowania i zestawienia było 25 łączy transmisji danych z lokalnych punktów styku sieci OSE z punktem wymiany ruchu, znajdującym się w LIM.

Zamówienie operatora OSE będzie realizowane od uruchomienia usługi teletransmisji danych do dnia 30 września 2019 r.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte we wszystkich Częściach, wynik jest dostępny pod adresem NASK BIP


Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK opublikował nowy harmonogram programu. Lista obejmuje kolejne 2000 szkół przewidzianych do podłączenia do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Realizacja podłączenia szkół ujętych w harmonogramie zależeć będzie od terminu zgłaszania się szkół do programu i podpisania umów z operatorem OSE. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem. Jeśli szkoła została w nim ujęta, jej dyrektor może zgłosić się do OSE, korzystając z podstrony Lista szkół.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.


Prawie połowa szkół z aktualnego harmonogramu rozpoczęła już procedurę podpisania umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Do końca lipca podpisanych zostało 76 umów, niedługo rozpoczną się w tych szkołach prace podłączeniowe.

Okres wakacji to czas mniejszej aktywności w placówkach oświatowych, jednakże w części z nich jeszcze w lipcu udało się rozpocząć prace mające na celu podłączenie ich do szybkiego, bezpiecznego i darmowego internetu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem, ogłoszonym w czerwcu i w lipcu, 670 szkół mogło zgłosić się do OSE. Z tej możliwości skorzystało dotychczas 306 szkół. Obecnie trwają poszczególne etapy zebrania informacji o każdej zgłoszonej szkole, w tym o możliwościach technicznych. Ich efektem będzie podpisanie umowy i realizacja podłączenia do internetu.

Operator OSE NASK zachęca dyrektorów szkół i samorządy do możliwie szybkiego procedowania umów, co pozwoli na podłączenie placówek do rządowego programu OSE zgodnie z planem. Uczniowie i nauczyciele ze szkół, które podpiszą umowy jeszcze w wakacje, będą szybciej mogły korzystać z szybkiego internetu, finansowanego z budżetu państwa. Centrum Kontaktu OSE pomaga szkołom na każdym etapie procedur formalnych i prac technicznych.

Status zgłoszenia szkół

Status zgłoszenia szkoły

Szkoła zgłoszona

Szkoła niezgłoszona


53 szkoły z województwa wielkopolskiego podpisały dzisiaj umowę z operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK. Już wkrótce uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do szerokopasmowego, darmowego i bezpiecznego internetu.

Kolejne szkoły dołączają do OSE, programu Ministerstwa Cyfryzacji, zakładającego podłączenie do szybkiego internetu wszystkich szkół w Polsce, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny. Dzisiaj umowę z operatorem OSE podpisały wielkopolskie szkoły z powiatów: kolskiego (16 szkół), konińskiego (21 szkół), słupeckiego (12 szkół), tureckiego (2 szkoły) i miasta Konin (2 szkoły). Najpóźniej w ciągu kilku miesięcy dostępny w nich będzie bezpłatny internet.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest realizowana według harmonogramu podłączeń, opublikowanego na stronie OSE.GOV.PL i sukcesywnie aktualizowanego na podstawie gotowości operatorów do zapewnienia łącza. Kiedy szkoła znajdzie się w harmonogramie, może zgłosić się do programu i tym samym rozpocząć procedurę podłączenia do OSE.

NASK zachęca szkoły, ujęte już w harmonogramie, do zgłaszania się i sprawnego przeprowadzenia formalności, aby jak najszybciej korzystać z możliwości, jakie daje dostęp do szybkiego internetu. Założeniem rządowego programu jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży ze wszystkich regionów kraju, a także poszerzenie możliwości kształcenia. OSE zapewni też nauczycielom treści edukacyjne, które będą pomocne w rozwijaniu u uczniów umiejętności cyfrowych, a tym samym zwiększaniu w przyszłości ich szans na rynku pracy.

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE,             wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i Marek Waszkowiak

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE,
wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i Marek Waszkowiak

Podpisanie umów ze szkołami w Grzegorzewie w województwie wielkopolskim

Podpisanie umów ze szkołami w Grzegorzewie w województwie wielkopolskim


Wykonawca instalacji i serwisu dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla ponad 5 tys. placówek edukacyjnych został wybrany. W zakończonym właśnie postępowaniu wyłoniona została firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę realizacji usług w pięciu województwach: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Wyniki postępowania w sprawie zakupu usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały ogłoszone na stronie BIP

Wyłoniony wykonawca przeprowadzi instalacje i będzie świadczyć usługi serwisu w lokalizacjach szkolnych w zakresie dostępu do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego przez NASK. Harmonogram podłączania szkół do OSE jest na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie programu OSE: harmonogram. Podłączenie szkół w zaplanowanym terminie możliwe jest po przeprowadzeniu czynności formalnych przez dyrektorów szkół, którzy powinni zgłosić swoją placówkę do programu na stronie OSE.GOV.PL. Jeśli szkoła znajduje się na liście planowanych podłączeń, wystarczy wypełnić formularz, uzyskać zgodę od organu prowadzącego szkołę na zawarcie umowy, a następnie operator OSE – państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przez obie strony przystąpi do podłączenia szkoły.


Teletransmisja od węzłów agregujących łącza, którymi podłączane są szkoły do centralnego węzła OSE – to usługa, którą chce zamówić operator OSE NASK PIB.

Jak wynika z zapytania ofertowego z 10 lipca br. przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi teletransmisji danych, gwarantującej Pasmo 1Gbit/s / 10Gbit/s. pomiędzy ODF, zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR. W zamówieniu do przygotowania i zestawienia jest 25 łączy transmisji danych z lokalnych punktów styku sieci OSE z punktem wymiany ruchu, znajdującym się w LIM.

Operator OSE przewiduje, że zamówienie będzie realizowane od uruchomienia usługi teletransmisji danych do dnia 30 września 2019 r. Termin uruchomienia teletransmisji danych powinien być zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie i nie może być późniejszy niż 30 września 2018 r.

Oferty można składać do NASK BIP do dnia 24.07.2018 roku (do godziny 12.00).

LINK do zamówienia


W najnowszym harmonogramie podłączeń do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej znalazło się kolejnych 570 szkół z czterech województw, opublikowanych przez operatora OSE – NASK. Program Ministerstwa Cyfryzacji jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

- Realizacja programu OSE nabiera tempa. Pierwsze szkoły z listy ogłoszonej w czerwcu już są w OSE, kolejne podpisują umowy. Dziś operator OSE ogłosił listę następnych 570 lokalizacji szkół, które mają szansę na podłączenie do szybkiego i bezpiecznego internetu jeszcze we wrześniu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Uaktualniony harmonogram obejmuje ustalone lokalizacje w czterech województwach: łódzkie (85 szkół), warmińsko-mazurskie (67 szkół), świętokrzyskie (95 szkół) i wielkopolskie (323 szkoły). Obecnie w realizowanym harmonogramie ujętych jest 670 szkół z uwzględnieniem listy placówek ogłoszonej w czerwcu. W 2018 roku w OSE znajdzie się 1500 lokalizacji szkół. Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej.

Podłączenie szkół w zaplanowanym terminie do OSE możliwe jest po przeprowadzeniu czynności formalnych przez dyrektorów szkół, którzy powinni zgłosić swoją placówkę do programu na stronie OSE.GOV.PL. Jeśli szkoła znajduje się na liście planowanych podłączeń w danym czasie, wystarczy wypełnić formularz, uzyskać zgodę od organu prowadzącego szkołę na zawarcie umowy, a następnie operator OSE – państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przez obie strony przystąpi do podłączenia szkoły.

- Planowe podłączenia uwarunkowane są podpisaniem umowy przez szkołę, dlatego zachęcamy dyrektorów do szybkiego zgłaszania swojej placówki i procedowania niezbędnych formalności. Do dyspozycji przedstawicieli szkół jest Centrum Kontaktu OSE, które odpowiada na pytania i pomaga sprawnie przeprowadzić proces formalny i techniczny – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK PIB.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.


Do programu OSE dołączą kolejne szkoły z północno-wschodniej części Polski. OSE będzie w suwalskich szkołach jeszcze przed nowym rokiem szkolnym.

Operator OSE – NASK prowadzi niezbędne procedury formalne i prace techniczne we współpracy z samorządami i szkołami. Szybkie podpisanie umów przez placówki umożliwi podłączenie ich do OSE jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Tak będzie w przypadku I LO i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Szkoły, przy wsparciu prezydenta miasta Czesława Renkiewicza, podpisały już umowy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału TVP Białystok o tym, jak zmieni się szkoła i dlaczego warto przyłączyć się do OSE (temat OSE: 12'16"-14'28")

https://bialystok.tvp.pl/37924304/03072018


Już 24 szkoły podpisały umowy na podłączenie szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu. Szkoły będą w OSE jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego.

Prace związane z podpisywaniem umów najsprawniej przebiegają w powiatach: wieruszowskim (województwo łódzkie) i skarżyskim (województwo świętokrzyskie) oraz w miastach: Białystok, Augustów i Suwałki (województwo podlaskie).

Operator OSE NASK zachęca dyrektorów szkół i samorządy do możliwie szybkiego procedowania umów, co pozwoli na podłączenie placówek do rządowego programu OSE zgodnie z planem. Uczniowie i nauczyciele ze szkół, które podpiszą umowy w lipcu, będą mogły już od początku nowego roku szkolnego korzystać z szybkiego internetu, finansowanego z budżetu państwa. Centrum Kontaktu OSE pomaga szkołom na każdym etapie procedur formalnych i prac technicznych.

Status podpisywania umów ze szkołami – czerwiec 2018 r.

Status umowy

Umowa z OSE podpisana

Czekamy na przesłanie umowy przez szkołę

Umowa w trakcie przygotowania

Czekamy na zgłoszenie szkoły


Miasta przyszłości, technologie transformacji, cyfrowa szkoła – to najważniejsze tematy, które poruszane będą podczas odbywającej się w dniach 27-29 czerwca w Gdańsku 22. konferencji "Miasta w internecie". Gościem specjalnym wydarzenia jest Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Przedstawiciele NASK będą mówić o programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i bezpieczeństwie cyfrowym.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, promując ideę cyfrowego rozwoju Polski w wielu dziedzinach i prowadząc działania na rzecz upowszechniania dostępu do szybkiego internetu, weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat e-zdrowia oraz szans cyfryzacji tego sektora. Minister Zagórski przedstawi również plany resortu cyfryzacji na lata 2018-2019, wśród których jednym z kluczowych programów jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W panelu dotyczącym rozwoju edukacji cyfrowej wystąpią Marcin Kraska z NASK, odpowiedzialny za proces podłączenia szkół do szerokopasmowego internetu w ramach programu OSE oraz Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, który opowie o aktualnym poziomie dostępu szkół do internetu oraz przedstawi koncepcję rozwoju OSE, która zakłada podłączenie do bezpiecznego i darmowego internetu wszystkich szkół w Polsce do 2020 roku.

W konferencji wezmą udział również Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK Krzysztof Silicki oraz Dyrektor Pionu Technologii w NASK SA Wiesław Łodzikowski, którzy podczas panelu dyskusyjnego podejmą tematykę bezpieczeństwa cyfrowego w samorządach lokalnych.

Jak zapowiadają organizatorzy konferencji jej pierwszy dzień poświęcony jest wizji cyfrowego państwa z perspektywy resortu cyfryzacji i ekspertów e-administracji, różnorodnym aspektom rozwoju administracji cyfrowej, udanym wdrożeniom smart cities oraz informatycznym aspektom wyborów samorządowych. Drugiego dnia konferencji w ramach bloków tematycznych dokonany zostanie szczegółowy przegląd strategicznych działań i projektów na rzecz zapewnienia: e-tożsamości Polakom w kontekście obowiązków samorządu lokalnego oraz bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie administracji gminnej oraz placówek oświatowych. Podczas bloku „Infrastruktura miasta 5.0 – perspektywa roku 2030” przedstawione zostaną natomiast najnowsze decyzje i rozwiązania łączące się z czekającym nas wprowadzeniem sieci 5G, instalacją elektronicznych systemów monitoringu smogu, wdrożeniem zabezpieczeń przed dronami swobodnie penetrującymi obszary miejskie, czy przygotowaniami do zapewnienia bezpiecznej komunikacji samochodami autonomicznymi.

Odrębną sesję organizatorzy dedykowali rozwojowi rozwiązań fin-tech (finansowo-technicznych) w samorządach, czyli spełnieniu prawnego obowiązku wprowadzenia e-faktur do administracji lokalnej i wojewódzkiej oraz postępom w obrocie bezgotówkowym. Ważnymi komponentami gdańskiego spotkania będą także bloki tematyczne: na temat stanu zaawansowania inwestycji w informatyzację kraju oraz planów na nową perspektywę 2021-2027 na tym polu, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Organizatorzy przewidują udział w konferencji ponad 300 gości, wśród których będą przedstawiciele rządu, samorządów lokalnych i regionalnych, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz firm sektora ICT. Podczas konferencji wystąpi ponad 80 prelegentów, zaplanowano 18 bloków tematycznych, ponad 13 godzin dyskusji.

Marcin Kraska, Kierownik Zespołu Realizacji Zadań Inwestycyjnych z NASK

Marcin Kraska, Kierownik Zespołu Realizacji Zadań Inwestycyjnych z NASK


W tegorocznym wydarzeniu dla przedstawicieli samorządów wzięło udział ponad 700 osób. Na spotkanie przyjechali wójtowie, burmistrzowie i radni ze wszystkich województw.

W trakcie kongresu odbyło się również Zgromadzenie Ogólne Gmin Wiejskich, podczas którego o korzyściach dla szkół i gmin, wynikających z programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), mówił Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK – operatora OSE. Uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami programu, obecnym etapem prac oraz planami rozwoju. Szczegółowe informacje o OSE można było również uzyskać na stoisku. Przedstawiciele samorządów dopytywali, m.in.: kiedy ich gmina zostanie objęta projektem OSE, czy istniejąca infrastruktura sieciowa będzie wykorzystana w projekcie, czy warto aktualnie podpisywać umowy z operatorami, gdy szkoła jeszcze nie znalazła się w harmonogramie. Na te i inne pytania odpowiadali Bohdan Pawłowicz oraz Elżbieta Lewandowska z Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Uzupełnieniem tych informacji były programy grantów dla gmin realizowane w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, o którym opowiadała samorządowcom Agnieszka Popławska, koordynator info-promo w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Przedstawiciele gmin mogli zapoznać się z założeniami programu, otrzymali informację o jakie środki mogą się ubiegać i na jakie cele mogą je przeznaczyć. Na stoisku informacyjnym przedstawiciele samorządów dopytywali w których regionach obecnie trwają nabory oraz gdzie poszukiwać szczegółowych informacji na temat wsparcia w rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Komunikacji OSE, w trakcie rozmowy z uczestnikiem XVIII Kongresu Gmin Wiejskich w Poznaniu

Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, w trakcie rozmowy z uczestnikiem XVIII Kongresu Gmin Wiejskich w Poznaniu


W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku od 20 czerwca działa darmowy, szybki i bezpieczny internet.

ZDZ z Białegostoku jest pierwszą placówką, która została podłączona do sieci OSE. Na zespół szkół składają się: szkoła doskonalenia zawodowego I stopnia, technikum i liceum ogólnokształcące. Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowany jest dzięki Ministerstwu Cyfryzacji. W tej chwili trwają prace nad przyłączeniem kolejnych szkół. Do końca roku z internetu w ramach programu OSE będą korzystać szkoły z 6 województw w 1500 lokalizacjach.

- To wprawdzie dopiero początek, ale cieszymy się, że dzięki rządowemu programowi już niedługo coraz więcej dzieci w Polsce będzie mogło korzystać z darmowego internetu. Korzystając z OSE młodzi ludzie będą mieli większe możliwości zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów – mówi Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE.


Osiem szkół w Białymstoku podpisało dzisiaj umowy na podłączenie do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu.

Osiem szkół z Białegostoku, które jako pierwsze podpisały umowy, już w czerwcu uzyskają dostęp do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Do końca lipca w OSE będzie 100 pierwszych szkół z listy, ogłoszonej przez NASK https://ose.gov.pl/schools.

- Szybki i bezpieczny internet w szkołach staje się rzeczywistością. Operator OSE NASK ogłosił listę pierwszych 100 szkół, które będą mieć dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W 2018 roku w OSE będzie 1500 lokalizacji szkół, a w 2020 – wszystkie szkoły w Polsce będą podłączone do internetu o symetrycznej szybkości 100 Mb/s – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Operator OSE NASK na bieżąco informuje dyrektorów szkół, znajdujących się na liście, o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. Przedstawiciele szkół mogą także uzyskiwać pomoc poprzez Centrum Kontaktu OSE na każdym etapie procedur formalnych i prac technicznych.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program OSE zakłada dostarczenie w ciągu 3 lat internetu do wszystkich szkół w Polsce. Dostęp do sieci i jej zasobów to zmiana jakościowa, która pozwoli zarówno szkołom, jak i uczniom, korzystać ze zdobyczy edukacji XXI wieku, a także wyrównać szanse dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach i regionach w kraju. Operatorem OSE jest NASK PIB.

Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE i Zdzisław Wilczko, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Pierwszą umowę z OSE podpisała Kamila Janicka, Dyrektor Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Na zdjęciu również (od lewej): Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE i Zdzisław Wilczko, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Bożena Karpowicz, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Jedną z pierwszych umów z OSE podpisała Bożena Karpowicz, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, na zdjęciu ze Stanisławem Derehajło, Dyrektorem Centrum Kontaktu OSE

Lista pierwszych ośmiu szkół, które dzisiaj podpisały umowy z OSE:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Cyprian Kamil Norwida w Białymstoku
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosław Iwaszkiewicz w Białymstoku
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku

Jaka powinna być nowoczesna szkoła? Jak ma działać i jakie narzędzia wykorzystywać? Tym zagadnieniom poświęcona była III Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty.

Spotkanie przedstawicieli szkół i instytucji nauki z reprezentantami biznesu miało na celu zbliżenie ze sobą dwóch światów. Dzięki ogromnym możliwościom nowych technologii i coraz częstszym ich wykorzystaniu w służbie nauki mamy szansę mieć w niedalekiej przyszłości lepiej wykształconych, młodych ludzi. Podczas konferencji prezentowane były 3 bloki tematyczne, koncentrujące się wokół zagadnień: twórczego wykorzystania programowania w szkole, prezentacji aktywnej tablicy jako jednego z nowoczesnych narzędzi uczenia się oraz możliwości, jakie daje Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Rolę programu OSE, która jest szansą rozwoju dla szkół i zwiększenie potencjału intelektualnego społeczeństwa, prezentował Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK i Dyrektor Komunikacji Marketingowej OSE. Podkreślał, że przystąpienie do OSE daje możliwość zupełnie nowego podejścia do edukacji z wykorzystaniem szerokopasmowego, bezpiecznego i darmowego internetu.

Ideą, jaka przyświecała organizatorowi Konferencji, Tomaszowi Łukawskiemu, dyrektorowi Szkoły podstawowej w Ząbkach, było zmierzenie się z wyzwaniem, przed jakim staje dzisiejsza szkoła. Zmienia się rola nauczyciela. Coraz rzadziej w szkole do 30 osób będzie przemawiał nauczyciel mentor, a coraz częściej będzie to nauczyciel przewodnik, który udzieli wsparcia uczniom w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, który zamiast uczyć o komputerze, pomoże uczyć się za jego pomocą.

Gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, a patronat honorowy sprawowały: Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK i Dyrektor Komunikacji Marketingowej OSE oraz Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

W trakcie debaty o szansach, jakie może dać szkołom projekt OSE. Na zdjęciu od lewej: Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK i Dyrektor Komunikacji Marketingowej OSE oraz Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej


Już w czerwcu pierwsze szkoły będą podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw.

- Ogłosiliśmy listę szkół, które w czerwcu i w lipcu uzyskają możliwość skorzystania z bezpłatnego, szybkiego, szerokopasmowego internetu. W tym roku przyłączymy do OSE łącznie 1500 lokalizacji szkół – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.

Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie OSE.GOV.PL. Jeśli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE – państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do podłączenia szkoły. - Dyrektorzy szkół zostaną również bezpośrednio powiadomieni o możliwości wejścia szkoły do OSE oraz o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. NASK poprzez Centrum Kontaktu OSE będzie na każdym etapie wspierać szkoły w procesach formalnych i technicznych – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK PIB.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Lista szkół


E-urząd, e-zdrowie, e-szkoła - każda dziedzina w sferze publicznej staje przed wyzwaniami, związanymi z cyfryzacją. O usprawnieniu tego procesu i skutecznym wykorzystaniu szans, jakie dają nowe technologie dyskutują uczestnicy III Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków, odbywającego się w dniach 7-8 czerwca w Augustowie z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Jednym z tematów, poruszanych podczas debat, będzie budowa przez NASK Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Samorządy, na których terenie działają szkoły podłączone do OSE, także mają do odegrania rolę w wykorzystaniu nowych możliwości. Same jednostki samorządu terytorialnego mogą zresztą na szybkim internecie w szkołach skorzystać, ponieważ dzięki niemu łatwiej będzie promować korzystanie z e-usług oraz rozwijać kompetencje cyfrowe nie tylko uczniów, ale również innych mieszkańców gminy. Program Ministerstwa Cyfryzacji, realizowany przez NASK, zaprezentuje dyrektor NASK dr inż. Wojciech Kamieniecki w czasie wystąpienia zatytułowanego „Rola gmin w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jak samorządy skorzystają na szybkim internecie w szkołach.”

Stały rozwój sieci w całym kraju ma też znaczenie dla cyberbezpieczeństwa. Nowe regulacje zawarte w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nakładają na instytucje publiczne różne obowiązki i regulują funkcjonowanie lokalnych i branżowych form współpracy w tej dziedzinie. Problematykę implementacji nowych przepisów zaprezentuje dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK Marcin Bochenek w wystąpieniu pt. „Zadania placówek publicznych wynikające z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”.

Oprócz tych zagadnień podczas konwentu poruszane będą, m.in.: tematy związane z analizą ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych medycznych w kontekście przepisów RODO, a także przedstawione zostanie znaczenie w procesie cyfryzacji podmiotów publicznych projektu EZD RP, realizowanego przez NASK i Podlaski Urząd Wojewódzki.


24 maja 2018 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zorganizowało konferencję „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, która zgromadziła ponad 160 nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Celem spotkania, wzbogaconego o sesje warsztatowe, było przedstawienie innowacyjnych działań, dobrych praktyk, docenienie zwycięzców konkursu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela” oraz podzielenie się podlaskich nauczycieli, uczniów osiągnięciami z zakresu TIK. Nietypowym gościem spotkania był inteligentny robot mobilny – Bobot – projekt koła naukowego Grupa Technologii Mobilnych Politechniki Białostockiej. Przedstawione narzędzia do wykorzystania w e-edukacji były dopełnieniem inspiracji dla poszukujących efektywnych i atrakcyjnych metod współczesnego nauczania. Chcąc wsiąść w ten atrakcyjny, szybki i nowoczesny pociąg e-edukacji trzeba mieć odpowiednie tory. Takimi torami jest OSE – projekt zapewnienia darmowego dostępu wszystkim szkołom w Polsce do szerokopasmowego internetu. O założeniach OSE, a także konieczności działań na rzecz bezpiecznego internetu, opowiadała Agnieszka Marciniak z Pionu OSE NASK. Ponieważ Podlasie jest w gronie województw, w których pierwsze szkoły zostaną podłączone do OSE jeszcze w 2018 roku, przedstawiła również kroki, jakie szkoła oraz organ prowadzący szkołę powinien podjąć, by zostać podłączonym do darmowego internetu OSE.

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. W pierwszej kolejności – na bazie wyników przeprowadzonego przetargu na łącza dostępowe do szkół - podłączane będą szkoły z województw: podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.


Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych do dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych szkołom w sześciu województwach – to przedmiot najnowszego zamówienia ogłoszonego przez NASK – operatora OSE.

NASK w zamówieniu dokonał podziału lokalizacji według następujących województw: lubuskie (szacowane 508 lokalizacji ), łódzkie (szacowane 1218 lokalizacji), podlaskie (szacowane 615 lokalizacji), świętokrzyskie (szacowane 749 lokalizacji), warmińsko-mazurskie (szacowane 793 lokalizacji), wielkopolskie (szacowane 1745 lokalizacji). Zamówienie dotyczy okablowania sieciowego, sieci Ethernet, infrastruktury sieciowej oraz usług konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a także usług lokalnej sieci komputerowej i wsparcia technicznego. W zamówieniu przewiduje się, że realizacja nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. Oferty można składać do 22 czerwca br. do NASK PIB (do godz. 12.00).

Program OSE został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

CPPC BIP


Znamy firmy, które będą uczestniczyły w pierwszym etapie tworzenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 2018 roku. Trzy postępowania, mające na celu wyłonienie dostawców usług podłączenia szkół oraz części sprzętu dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały rozstrzygnięte.

Postępowanie na świadczenie usług podłączenia szkół do sieci i utrzymywania transmisji dotyczyło ponad 4 tys. lokalizacji na terenie sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. - Wyniki postępowań pozwolą nam zapewnić wykonawców do realizacji tegorocznego planu przyłączania placówek edukacyjnych do OSE” – mówi Agnieszka Marciniak, dyrektor pionu OSE w NASK.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewni wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu, o symetrycznej przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. W kraju obecnie funkcjonuje około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji. Z ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. W kolejnym roku następnych 12 tys., a w roku 2020 dostęp mają uzyskać wszystkie szkoły.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa i ochrony użytkowników przed nielegalnymi treściami, a także treści edukacyjne wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. Szkoła, zgodnie z zapisami Ustawy o OSE, zostanie również wyposażona w sprzęt, który zapewni możliwość odbioru usługi o parametrach wskazanych w Ustawie.

Wyniki rozstrzygniętych postępowań, związanych z zamówieniami na świadczenie usługi transmisji danych oraz z dostarczeniem sprzętu dla OSE można znaleźć pod następującymi adresami w Biuletynie Informacji Publicznej NASK:

- Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/54,Swiadczenie-uslugi-szerokopasmowej-transmisji-danych-pomiedzy-budynkami-w-ktoryc.html

- Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/55,Swiadczenie-uslugi-szerokopasmowej-transmisji-danych-pomiedzy-budynkami-w-ktoryc.html

- Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/53,Zakup-urzadzen-w-ramach-projektu-Budowa-szkolnych-sieci-dostepowych-Ogolnopolski.html


Za 5–10 lat w większości zawodów będą wykorzystywane kompetencje cyfrowe, dlatego musimy inwestować w ich rozwój – podkreśla Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Temu służyć ma część środków z 10 mld zł, które trafi na cyfryzację w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ważnym elementem jest także projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która za dwa lata połączy wszystkie 30,5 tys. polskich szkół i zapewni uczniom dostęp do szybkiego internetu, zaplecza technologicznego i programów edukacyjnych. To największy taki projekt w Europie.

- Cyfryzacja to nie tylko wyzwanie cywilizacyjne, lecz także to w tej chwili przyszłość funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Już w tej chwili wiemy, że za kilka lat większość zawodów, mówi się o 90 proc., będzie bezpośrednio albo pośrednio wykorzystywało kompetencje cyfrowe. Aby na to przygotować nasze społeczeństwo, naszą gospodarkę, musimy stworzyć system edukacji na możliwie najwyższym poziomie, żeby kształcił młodych obywateli do tej nowej roli – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Z ubiegłorocznego raportu UKCCIS (UK Council for Child Internet Safety) wynika, że już ponad połowa polskich dzieci ma własnego laptopa – to najwyższy wynik wśród wszystkich przebadanych krajów (dalej plasują się Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania). Polskie dzieci mają też najwięcej telefonów w porównaniu do swoich rówieśników z Niemiec, Włoch i Holandii, które zajęły kolejne miejsca.

Gorzej wypada za to dostęp do technologii i internetu w polskich szkołach. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej tylko 10 proc. (niewiele ponad 3 tys.) szkół i placówek oświatowych ma obecnie dostęp do sieci o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie jej do nauki i prowadzenia lekcji. 40 proc. korzysta z dostępu do internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mbps, a jedna czwarta polskich uczniów nie ma możliwości korzystania z sieci nawet na lekcjach informatyki.

- Dzieci już w tej chwili żyją w cyfrowym świecie, są otoczone nowoczesnymi technologiami. Szkoła musi być dla nich środowiskiem, w którym zdobywają wiedzę. Internet jest bazą, która otwiera możliwości, ale potrzebni są również kompetentni nauczyciele, urządzenia końcowe, infrastruktura wewnętrzna. Wreszcie potrzebne są również e-zasoby, które będą dobrze przefiltrowane i sprawdzone, żeby internet w szkole i treści dostarczane uczniom były w pełni bezpieczne – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Te zaległości ma nadrobić Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która do 2020 roku ma połączyć wszystkie 30,5 tys. szkół w Polsce i zapewnić im dostęp do szybkiej sieci o przepustowości minimum 100 Mbps. Dzięki temu lekcje we wszystkich polskich szkołach będą prowadzone przy wykorzystaniu nowych technologii i internetu, a uczniowie i nauczyciele będą rozwijać cyfrowe kompetencje. Projekt ma też wyrównać różnice pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich a tymi w dużych miastach.

- We wcześniejszych latach były realizowane całkiem ciekawe inicjatywy, na przykład e-podręczniki. Ale wyglądało to mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli dać samochód komuś, kto nie ma prawa jazdy i nie umie jeździć. Po prostu nie było możliwości fizycznego korzystania z tej oferty. OSE pozwoli nam te wszystkie projekty realizować równolegle w całej Polsce – mówi Marek Zagórski.

Za wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie OSE odpowiada Państwowy Instytut Badawczy NASK. Zapewni on również system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne dla szkół, które będą przydatne w kształceniu umiejętności cyfrowych.

- Ten proces już się rozpoczął, pierwsze 1,5 tys. lokalizacji, czyli ponad 2 tys. szkół, zostanie przyłączonych do OSE do końca tego roku, w kolejnym – 12 tys., a w 2020 roku sieć obejmie już mniej więcej 90 proc. placówek. W ten sposób zrealizujemy największy tego typu projekt w Europie – podkreśla Marek Zagórski. - W Niemczech podobny program jest dopiero w realizacji, na świecie takie kompleksowe rozwiązanie działa tylko w dwóch państwach. OSE będzie bardzo ważnym narzędziem dla uczniów, nauczycieli, a także dla ministra odpowiedzialnego za edukację.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma podnieść cyfrowe kompetencje wśród dzieci i młodzieży. To istotne o tyle, że, jak pokazuje ubiegłoroczny aportu Edu-Tech, opracowany na bazie danych Eurostatu, Polska plasuje się w ogonie państw OECD pod względem kompetencji cyfrowych uczniów, a nauka programowania jest jedną z najsłabiej rozwiniętych umiejętności. Odsetek młodzieży, która korzystając ze specjalistycznego języka kodowania, napisała przynajmniej jeden program, wynosi w Polsce 14 proc., podczas gdy w Finlandii jest kilkukrotnie wyższy i sięga prawie 40 proc.

- Do tematu kompetencji cyfrowych podchodzimy kompleksowo. Zdecydowaliśmy się finansować zarówno edukację podstawowych kompetencji cyfrowych, jak i tych bardziej zaawansowanych, czyli nauki programowania. W samej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych prawie szesnaście tysięcy uczniów, a wraz z nimi ponad tysiąc nauczycieli, których chcemy nauczyć programowania i tego, jak rozwijać kompetencje cyfrowe u dzieci – mówi Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jak podkreśla, mimo niekorzystnych statystyk Polacy całkiem dobrze radzą sobie z wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami.

- Dobrym przykładem na to są wyniki Polski w klasyfikacji medalowej międzynarodowej olimpiady informatycznej. Przez kilkanaście ostatnich lat na przemian konkurujemy z Rosją i Chinami, nie ustępując im miejsca. To jest szalenie budujące i potwierdzające drzemiący w nas talent – zapewnia Wanda Buk.

Środki na rozwój cyfrowych kompetencji pochodzą za programu operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego łącznie 10 mld zł trafi na cyfryzację kraju i społeczeństwa.

- Ważne jest, żeby mieć dobrą infrastrukturę. Jako państwo chcemy to zapewnić, budując infrastrukturę internetu szerokopasmowego w całym kraju, starając się zapewnić dostęp dla wszystkich gospodarstw domowych, również w ramach białych plam, gdzie budownictwo jest rozproszone, gdzie najtrudniej dotrzeć z szybkim internetem i gdzie często jest to nieopłacalne dla inwestorów prywatnych – dodaje Jerzy Kwieciński.

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/miliardy-na-internet-w,p925633890


Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji to realizowana po raz szósty konferencja Polskiego Towarzystwa Informatycznego, na której nie mogło w tym roku zabraknąć Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Spotkanie przedstawicieli nauki i edukacji organizowało się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w służbie edukacji. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Szkoła w chmurze – chmura w szkole”. Na konferencji szeroko omawiano rozwiązania, które umożliwiają szkole iść z duchem czasu i technologii. Szkoła nie może dzisiaj być uznawana za nowoczesną, jeśli nie korzysta w pełni z możliwości cyfrowych, a jednym z wymogów korzystania z nowoczesnych technologii jest dostęp do szerokopasmowego internetu, który do szkół będzie dostarczać Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Na temat OSE wypowiadali się: Dominik Kopera z Ministerstwa Cyfryzacji oraz przedstawiciele NASK Bohdan Pawłowicz i Stanisław Derehajło.


Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), jako główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowego internetu w Polsce, jest kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki. O stanie i przyszłości inwestycji PO PC, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce, dyskutowali m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziło już trzy nabory na „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Ostatni nabór, zakończony 11 maja br., obejmował najtrudniejsze i najmniej atrakcyjnie inwestycyjnie tereny Polski, które cieszyły się znikomym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych. Centrum Projektów podjęło prace nad uatrakcyjnieniem warunków inwestycji dzięki czemu 100% obszarów konkursowych zostało objętych aplikacjami konkursowymi.

Operatorzy telekomunikacyjni konkurowali o ponad 1 miliard 936 milionów złotych. Na terenach objętych konkursem usytuowanych jest 3 826 placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Konkurując o uzyskanie dofinansowania, operatorzy telekomunikacyjni zadeklarowali również podłączenie do szybkiego internetu ponad 678 tys. gospodarstw domowych, co stanowi aż o 32% więcej gospodarstw domowych od wymaganego minimum.

Poprzedni konkurs przyniósł rekordowe efekty: operatorzy telekomunikacyjni zobowiązali się podłączyć do szybkiej sieci 1,3 mln gospodarstw domowych i blisko 10 tys. szkół.

- Budowa cyfrowego systemu edukacyjnego na etapie szkoły podstawowej jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań dla Polski. Szybki i bezpieczny internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji. Fundusze Europejskie przyczyniają się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów - podkreśla Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju

Dotychczas dużo inicjatyw było podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe, dotyczących cyfryzacji w edukacji, ale miały one dosyć rozproszony charakter. W ramach łączenia placówek oświatowych z szybkim internetem powstaje nowoczesna infrastruktura - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Celem OSE jest stworzenie do 2020 r. sieci łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce

- Dostęp do szybkiego internetu w ramach budowanej OSE jako pierwsze otrzymają szkoły z sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Do końca 2018 r. planujemy podłączenie pierwszych 1,5 tys. szkół - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Jednym z beneficjentów PO PC jest firma INEA. W ramach projektów realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego operator planuje podłączenie do szybkiego internetu blisko 160 tys. gospodarstw domowych oraz blisko 350 szkół. Z kolei ze środków własnych operator planuje podłączenie dodatkowo ponad 700 placówek.

- Cieszymy się, że jako INEA jesteśmy częścią PO PC na terenie Wielkopolski. Dzięki niemu mieszkańcy naszego regionu będą mieli dostęp do najnowocześniejszej obecnie technologii światłowodowej. Cieszy nas zwłaszcza to, że internet dostarczony zostanie także do szkół i zapewni młodym ludziom z całej Wielkopolski dostęp do nowoczesnych, elektronicznych zasobów edukacyjnych – mówi Janusz Kosiński, Prezes INEA.

Efektywne wykorzystanie inwestycji w ramach I Osi PO PC warunkuje poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

- W ramach działań Centrum nie tylko dofinansowujemy budowę infrastruktury, ale także wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych. Już teraz na terenie województwa wielkopolskiego realizujemy projekty w ramach których przeszkolimy, ponad 20 tys. osób, w tym 1,1 tys. nauczycieli ze 169 szkół i prawie 16 tys. uczniów. Dodatkowo wsparciem obejmujemy ponad 3 tys. seniorów. Jesteśmy również na etapie podpisywania kolejnych umów do projektów skierowanych do dorosłych mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego - mówi Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3 konkurs w działaniu 1.1. PO PC

Jest szansa, że już wkrótce ponad 678 tysięcy gospodarstw domowych zyska dostęp do szybkiego internetu. Zakończony właśnie 3 konkurs w działaniu 1.1 PO PC to kolejny krok w wypełnianiu białych plam na internetowej mapie Polski.

Konkurs został ogłoszony 10 listopada 2017 r. i jest trzecim jak dotychczas zorganizowanym konkursem w Działaniu 1.1. Konkurs objął swoim zasięgiem obszary, co do których nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach wcześniejszych interwencji. W efekcie zostały wyznaczone 33 obszary konkursowe, o atrakcyjniejszych względem wcześniejszych konkursów parametrach inwestycyjnych. Jednocześnie zwiększeniu uległa minimalna liczba gospodarstw domowych, które należy podłączyć na wyznaczonych obszarach. Pod kątem organizacyjnym (w odróżnieniu od wcześniejszych interwencji), konkurs został podzielony na rundy, co w przypadku braku umów na któryś z obszarów konkursowych pozwoli szybko powtórzyć procedurę naboru.

W ramach 3 konkursu PO PC do objęcia zasięgiem dofinansowanych projektów zostało wyznaczonych 847 132 gospodarstw domowych, z czego minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem, warunkująca możliwość ubiegania się o wsparcie, wynosi 460 565. Ponadto, 2 579 lokalizacji szkół zostało wyznaczonych do obligatoryjnego podłączenia do bardzo szybkich sieci, co ma związek z wdrażaną równolegle Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Podobnie jak w II konkursie PO PC, dużym zainteresowaniem wykazali się przedsiębiorcy z branży MŚP. Na 28 wnioskodawców, 20 stanowią przedsiębiorcy telekomunikacyjni, będący przedstawicielami MŚP.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


Cyfryzacja szkół, edukacja na temat internetu oraz wykorzystanie nowych technologii w procesie kształcenia będą wśród tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego - prestiżowego wydarzenia, którego dziesiąta, jubileuszowa edycja odbywa się właśnie w Katowicach.

Wśród wyzwań strategicznych, obok tych związanych z energetyką, ochroną klimatu, ochroną zdrowia, międzynarodowym handlem, polityką podatkową, jednym z zagadnień kluczowych dla przyszłości Europy jest rozwój technologii. Eksperci będą dyskutować o trendach i możliwych scenariuszach, związanych z bezpieczeństwem sieci, rozbudową infrastruktury, rozwojem usług teleinformatycznych. W debatach kongresowych, poświęconych technologiom internetowym uczestniczą przedstawiciele NASK - operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Według danych GUS dostęp do internetu w Polsce ma ponad 80% gospodarstw domowych w Polsce, z tego 75,7% ma internet szerokopasmowy. Częściej internet jest w domach, w których mieszkają dzieci i młodzież. Badania NASK, przeprowadzone wśród nastolatków pokazały, że ponad 90% młodych ludzi ma dostęp do internetu w domu. Tymczasem szkoły w większości przypadków nie dysponują odpowiednią infrastrukturą. Nieco ponad 20% szkół w Polsce ma dostęp do internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s, co według Ministerstwa Cyfryzacji jest wystarczające, aby wykorzystywać zasoby i narzędzia internetowe w procesie edukacji.

Aby szkoła mogła wspierać młodzież w nabywaniu kompetencji cyfrowych i oferować atrakcyjne, skuteczne i różnorodne materiały multimedialne, musi mieć do tego odpowiednie narzędzie. Stąd program budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 100 Mega na 100-lecie, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i realizowany przez NASK.

- Program OSE jest jedną z kluczowych inwestycji publicznych w Polsce i ogromnym przedsięwzięciem w skali europejskiej. Podłączenie wszystkich szkół w kraju do szybkiego internetu ma za zadanie wyrównać szanse uczniów niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W 2018 roku weszliśmy już we właściwą fazę realizacji programu. Prowadzimy postępowania przetargowe i przystępujemy do podłączania do sieci pierwszych grup szkół. Program zakłada udostępnienie wszystkim szkołom w Polsce internetu o wysokiej przepustowości do końca 2020 r. Według harmonogramu w tym roku do sieci zostanie podłączonych 1,5 tys. lokalizacji. W 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych - mówi dyrektor NASK dr inż. Wojciech Kamieniecki, który w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego bierze udział w debacie “Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce” wraz z ekspertami w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych oraz krajowej i europejskiej polityki wobec cyfryzacji. Eksperci będą omawiać działania Unii Europejskiej, zmierzające do uregulowania rynku usług cyfrowych oraz poprawy ich bezpieczeństwa. Tematem debaty będzie też postęp cyfryzacji w Polsce i w Europie i możliwości zwiększenia jego tempa.


11 kwietnia 2018 r. otwarte zostały oferty na świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych dla 4,7 tys. siedzib placówek oświatowych w sześciu województwach. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy zgłosiły gotowość świadczenia usług dla 87,8 proc. lokalizacji, których dotyczyło postępowanie. Trwa formalna weryfikacja zgłoszeń złożonych ofert.

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada udostępnienie wszystkim szkołom w Polsce internetu o wysokiej przepustowości do końca 2020 r. Według harmonogramu w tym roku do sieci zostanie podłączonych 1,5 tys. lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie – według założeń NASK - mogło objąć nawet 4,7 tys. lokalizacji. W efekcie operatorzy złożyli oferty na podłączenie ok. 4,1 tys., co pozwoli osiągnąć założony cel i realizować kolejne etapy prac. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.
- Obecnie oferty są weryfikowane pod kątem zgodności z warunkami zapytania ofertowego. W razie potrzeby wykonawcy będą proszeni o uzupełnienie dokumentacji lub wyjaśnienie wątpliwości – mówi Agnieszka Marciniak, kierownik projektu OSE w NASK. - Ten etap potrwa od dwóch do trzech tygodni – dodaje.

Po tym czasie nastąpi ostateczna ocena i wybór najkorzystniejszych ofert. Rezultaty postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej NASK.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.


Szybka i skuteczna komunikacja ze szkołami i samorządami to najważniejszy cel zaplanowanego w programie OSE wdrożenia wyspecjalizowanego Contact Center. Jego pracę wesprze system, na który zamówienie ogłosił NASK PIB.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie usługi udostępnienia systemu, służącego do obsługi infolinii i innych środków komunikacji (e-mail, chat) w celu komunikacji z podmiotami trzecimi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

W zamówieniu przewidziano, że etap wdrożenia systemu nastąpi w ciągu 35 dni od dnia zawarcia umowy, a etap udostępnienia w czasie 11 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru etapu wdrożenia. - Uruchomienie systemu Contact Center zagwarantuje odpowiednią obsługę interesariuszy na etapie podłączania szkół do naszej sieci i wsparcia w korzystaniu z niej – mówi Agnieszka Marciniak, kierownik programu OSE w NASK.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrożenia takich systemów oraz potencjałem kadrowym do jego realizacji. Oferty można kierować do NASK do dnia 20.04.2018 r. (do godz. 12:00).

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184). Obecnie na potrzeby komunikacji z zainteresowanymi podmiotami funkcjonuje Centrum Kontaktu OSE (dedykowane adresy mailowe: ose@nask.pl i operatorzy.ose@nask.pl oraz INFOLINIA - tel.: +48 22 182 55 55).


O bieżących i przyszłych wyzwaniach polskiej szkoły rozmawiali uczestnicy V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty.

W dniach 11-12 kwietnia w konferencji w Lublinie wzięło udział ponad 460 uczestników, wśród nich znaleźli się m.in.: samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele biznesu. W otwierającej konferencję debacie strategów oświatowych wziął udział Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

"Edukacja przyszłości – Przyszłość edukacji" było hasłem przewodnim debaty, w której paneliści zastanawiali się nad: systemem zarządzania w oświacie, szansami i zagrożeniami wdrażania nowych projektów, możliwościami monitorowania wyznaczonych celów w rozwoju edukacji oraz możliwościami, jakie polskim szkołom da uruchomienie OSE. O szansach, jakie szkoły uzyskają z darmowego, bezpiecznego i szerokopasmowego internetu, można było również dopytać na stoisku OSE.

Podczas konferencji dyskutowano również o zbliżającym się wprowadzeniu dyrektywy unijnej RODO oraz możliwościach pozyskania funduszy w oświacie. Drugiego dnia konferencji były omawiane kwestie związane z bezpieczeństwem w szkołach, rozliczaniem dotacji, poruszane były tematy związane z promocją sportu oraz edukacją kulturalną w strategii miast. Dodatkowo odrębne panele podczas konferencji skierowane były do dyrektorów szkół i szkolnictwa branżowego.

Debata Strategów Oświatowych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, Lublin

Debata Strategów Oświatowych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, Lublin

Od lewej: Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, operatora OSE oraz Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Od lewej: Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, operatora OSE oraz Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji


Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół, został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

20 marca 2018 r. w Genewie odbył się finał międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS). Plebiscyt rozstrzygnięto w 18 kategoriach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1” (pt. „The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development”), zdobywając prestiżową nagrodę WSIS Prizes 2018. W finale konkurowała z czterema innymi projektami - z Chin, Meksyku i Indonezji (z tego kraju do kategorii C1 zakwalifikowały się dwa projekty).

- Światowi eksperci docenili nasz pomysł na cyfrową rewolucję w edukacji. Projekt OSE przyniesie prawdziwą, cywilizacyjną zmianę, która wyrówna oświatowe szanse uczniów w całej Polsce - mówi Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. - Szerokopasmowy internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zapewni uczniom dostęp do takich samych edukacyjnych materiałów cyfrowych, ale także nowoczesnych metod nauczania. Niezależnie od wielkości, czy też położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła - dodaje Zagórski. Wiceminister cyfryzacji uzupełnia, że darmowy i bezpieczny internet trafi do każdej szkoły w kraju. Jeszcze w tym roku sieć swoim zasięgiem obejmie niemal wszystkie szkoły w sześciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

- To ogromne wyróżnienie i docenienie już wykonanej pracy: od idei powstałej na początku 2016 roku, wypracowania spójnej i realnej koncepcji aż do wejścia w etap bezpośredniej realizacji. Szczególnie cenię sobie fakt, że nasz awans do finału konkursu zawdzięczamy przede wszystkim internautom z całego świata, którzy brali udział w głosowaniu. Nagroda ma więc szczególny, globalny i społeczny, wymiar - podkreśla dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki, który uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród WSIS w Genewie.

https://www.youtube.com/watch?v=X6IaVQ-mEeo

Cyfryzacja w całej Polsce

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to ogłoszony przez NASK pierwszy przetarg na łącza dla szkół obejmuje 4,7 tys. lokalizacji, co pozwoli na realizację podłączeń także w pierwszych miesiącach 2019 roku. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci oraz jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu zapewni także system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, pomocne w kształceniu umiejętności cyfrowych. Koszty uruchomienia OSE oszacowano na blisko 500 mln zł - środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Projekt - dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji Narodowej - w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to tylko jeden z elementów cyfryzacji w szkolnictwie. Za sprawą ogłoszonego przez ministerstwo edukacji rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w: interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

WSIS jest największym na świecie, dorocznym szczytem poświęconym budowaniu społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i WSIS Prizes:

 1. https://www.gov.pl/cyfryzacja/szkoly-z-szesciu-wojewodztw-otrzymaja-dostep-do-szybkiego-internetu
 2. https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku. - To nasz ogromny sukces - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewni wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu, o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego pakiet usług związanych z bezpieczeństwem. W kraju obecnie funkcjonuje około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji.

- Dziś zdecydowana większość polskich szkół nie ma szybkiego łącza. Zaledwie 10 procent z nich ma dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do zajęć - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. - Edukacja w wielu miejscach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Chcemy to zmienić i dać wszystkim dzieciom równe szanse. Dla szkół budowa OSE będzie cywilizacyjną zmianą - dodaje.

Z ankiet i konsultacji przeprowadzonych m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich (lub słabo zaludnionych) a szkołami z dużych miast, występują znaczące różnice w dostępie do szerokopasmowego internetu. To duża przeszkoda w edukacji, bo sprawnie działająca sieć i jej zasoby są wielką szansą dla rozwoju uczniów. Szerokopasmowy internet zapewnia dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych i nowoczesnych metod nauczania, niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Pierwsze prace obejmą sześć województw

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

NASK PIB ogłosił właśnie przetarg na "Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Postępowanie obejmie zasięgiem blisko 92 proc. szkół w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie obejmuje aż 4,7 tys. lokalizacji. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.


Jest nam miło poinformować, że uruchomiona została dedykowana infolinia projektu OSE. Dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 182 55 55 nasi konsultanci przedstawią Państwu informacje o budowie sieci oraz zasadach i harmonogramie przyłączeń. Część informacji znaleźć można również w zakładce FAQ. Zapraszamy do kontaktu!


Operator OSE NASK PIB ogłosił postępowanie przetargowe na zakup urządzeń, umożliwiających dostarczenie usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która jest publiczną siecią telekomunikacyjną, służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym.

Zamówienie ma obejmować także świadczenie gwarancji przez okres 5 lat, dostarczenie licencji na oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń i dedykowany instruktaż. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: urządzenia brzegowe (CPE), przełączniki sieci lokalnej (SW) oraz punkty dostępowe WLAN (AP). Termin realizacji każdej z części to okres od podpisania umowy do dnia 29 marca 2019 r. w partiach po 50 sztuk, zgodnie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dostaw zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Zapraszamy do składania ofert do dnia 12.04.2018 (do godz. 12.00).

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie BIP NASK:
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne/53,Zakup-urzadzen-w-ramach-projektu-Budowa-szkolnych-sieci-dostepowych-Ogolnopolski.html
oraz na stronie CPPC:
https://cppc.gov.pl/bip/naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy-oglasza-zamowienie-na-zakup-urzadzen-w-ramach-projektu-budowa-szkolnych-sieci-dostepowych-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/


NASK PIB, operator OSE, ogłosił zamówienie na opracowanie studium wykonalności dla trzech projektów w programie OSE.

Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacyjne, polegające na opracowaniu studium wykonalności oraz danych, umożliwiających złożenie przez NASK wniosku oraz wsparcie zamawiającego w procesie aplikacyjnym dotyczącym I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" wraz z aktualizacją dokumentacji wymaganej w trybie projektów indykatywnych do składania wniosków o dofinansowanie.

Postępowanie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla następujących projektów: ,,Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", ,,Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", ,,Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Zapraszamy do składania ofert do dnia 14 marca 2018 roku (do godz. 12.00).

LINK do zamówienia https://cppc.gov.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-wnioskodawcow-popc/


OSE to duża szansa i trudne wyzwanie, wynika z rozmów prowadzonych z samorządowcami przez przedstawicieli NASK podczas XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbyło się w dniach 1-2 marca w Żywcu.

Na zaproszenie Związku Miast Polskich w obradach wzięli udział przedstawiciele NASK jako operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE w NASK oraz Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK. Reprezentanci NASK przedstawili delegatom zasadnicze elementy programu, a w trakcie obrad plenarnych Bohdan Pawłowicz wystąpił z prezentacją zatytułowaną ,,OSE - jak najlepiej wykorzystać tę szansę?".

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przyjęty bardzo pozytywnie i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Zgromadzenia, którzy skierowali do reprezentantów NASK wiele pytań, związanych z jego wdrożeniem. Dotyczyły one harmonogramu projektu, możliwości współpracy z miejskimi sieciami szerokopasmowymi czy kryteriów wskazujących podmioty, które będą mogły skorzystać z OSE. Podczas spotkań przedstawiciele NASK podkreślali kluczowe znaczenie dla powodzenia programu współpracy w ramach triady: jednostki samorządu terytorialnego - szkoła - operator OSE.

- Podłączenie sygnału OSE do szkół nie wystarcza. Ogromna rola - dla powodzenia całego programu i umożliwienia edukacji na terenie całego kraju wejścia na nowy etap rozwoju - leży we współdziałaniu wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za tę sferę: począwszy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako głównego gwaranta rozwoju edukacji, a skończywszy na jednostkach samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za swoje szkoły, ich właściwe doposażenie oraz na samych szkołach. Takie współdziałanie pozwoli wykorzystać szanse, które stworzy wprowadzenie OSE - powiedział podczas Zgromadzenia Bohdan Pawłowicz z NASK.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. Związek Miast Polskich od 1990 roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.


Współdziałanie z miastami, przebieg realizacji programu OSE i współpraca z operatorami to najważniejsze tematy, podjęte podczas konsultacji przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i NASK z Unią Metropolii Polskich.

W spotkaniu, które odbyło się 19 lutego w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele władz miast zrzeszonych w Unii oraz pracownicy urzędów miast odpowiedzialni za sprawy informatyzacji.

- Środowiska samorządowe są kluczowe z punktu widzenia realizacji programu OSE i dlatego staramy się podejmować szeroką i systematyczną współpracę z władzami miast oraz przedstawicielami społeczności lokalnych - mówi Agnieszka Marciniak, kierująca programem OSE w NASK. - Bardzo zależy nam na tym, aby samorządy miały wiedzę o aktualnym statusie realizacji programu i jego kolejnych etapach, aby efektywnie i harmonijnie wdrażać nasze założenia - dodaje Agnieszka Marciniak.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i NASK - operatora OSE zaprezentowali podczas spotkania główne założenia projektu OSE, w tym sposoby rozwoju sieci, harmonogramy podłączeń, jak i zagadnienia związane ze współpracą z operatorami. Reprezentanci miast pytali o szanse wykorzystania sieci miejskich do podłączania za ich pośrednictwem placówek oświatowych do OSE, co będzie przedmiotem dalszych konsultacji. NASK planuje organizację systematycznych posiedzeń roboczych z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi władzami oświatowymi.

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 roku jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. ,,Tyle państwa ile miasta". Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast. W 1993 r. Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP. Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został doceniony w publicznym glosowaniu w konkursie WSIS Prizes 2018 w ramach którego internauci z całego świata głosowali na najlepsze projekty technologiczno/cyfryzacyjne.

Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy oddane na OSE.

Nagrody WSIS są największym na świecie, dorocznym zgromadzeniem społeczności "ICT for development", które jest organizowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Konkurs ma na celu promowanie wymiany informacji i wiedzy oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Udział OSE w finale tak prestiżowego konkursu przyczyni się do promocji naszych działań w całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Liczymy na powtórzenie sukcesu z 2012 roku, gdy polski projekt ,"Latarnicy Polski Cyfrowej" otrzymał nagrodę WSIS. Wręczenie nagród WSIS odbędzie się 20 marca 2018 r. podczas gali w Genewie.


NASK prowadzi konsultacje techniczne, dotyczące innowacyjnych systemów bezpieczeństwa sieci dla szkół oraz innych rozwiązań technicznych.

Konsultacje techniczne m.in. w formie zapytań ofertowych (RFQ) prowadzone są w związku z implementacją przez NASK Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ich celem jest zebranie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy, dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań, mających zastosowanie przy budowie i eksploatacji sieci.

Jeden z obszarów konsultacji dotyczy usług bezpieczeństwa ruchu webowego, pochodzącego ze szkół podłączonych do sieci OSE. Świadczenie usługi bezpieczeństwa i ochrony użytkowników zaplanowane zostało na okres od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Docelowo zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa będą odpowiednio chronić uczniów przed szkodliwymi treściami.

Równolegle prowadzone są szerokie konsultacje dotyczące rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych, obejmujących m.in.: urządzenia klienckie instalowane w szkołach, urządzenia sieci szkieletowej OSE, systemy chmur obliczeniowych, a także proces realizacji podłączeń szkół (partnerzy techniczni w terenie).

NASK prowadzi obecnie także konsultacje techniczne w zakresie urządzeń CPE. W 2018 roku NASK planuje zakup m.in.: urządzeń brzegowych, przełączników sieci lokalnej oraz punktów dostępowych WLAN.


Już 1 września przyszłego roku pierwsze szkoły zaczną funkcjonować w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To nie tylko podłączenie do szybkiego internetu, ale również dostęp do treści edukacyjnych oraz darmowe narzędzia bezpieczeństwa w sieci, pozwalające jednocześnie identyfikować i przeciwdziałać globalnym i lokalnym zagrożeniom. Dziś mija 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że wchodzi właśnie w życie.

- Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oznacza dla szkolnictwa zupełne przewartościowanie sposobu nauczania. Nie nastąpi to natychmiast, bo szkoły muszą zostać podłączone do sieci. Zajmie to nam lata 2018-2020, z największym nasileniem inwestycji, których będzie prawie 13 tys. w 2019 roku. Już w 2018 roku zaczną się prace przygotowawcze i pierwsze inwestycje w 1,5 tys. szkół. Wszystko dokończymy w 2020 roku, kiedy 100 proc. szkół znajdzie się w szybkiej sieci - podkreśliła Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

Dziś tylko kilka tysięcy spośród 30,5 tys. szkół w Polsce jest w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wprowadzenie OSE ma zniwelować wykluczenie cyfrowe, przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych. Dziś bowiem, pod względem kompetencji informatycznych, polscy uczniowie odstają od rówieśników z Europy. Raport Edu-Tech 2016 wskazuje, że plasujemy się poniżej średniej dla państw OECD (287 przy 295 pkt). To poważne wyzwanie dla szkół, na które OSE jest odpowiedzią.

Szybki internet i jego zasoby to wielka szansa dla rozwoju uczniów, o ile są oni równolegle chronieni przed zagrożeniami obecnymi w sieci. Nie chodzi tu tylko o treści nieadekwatne do wieku uczniów, ale także o przejawy negatywnych zachowań, generowane w świecie wirtualnym i odbijające się na rzeczywistych ludzkich interakcjach.

Zgodnie z ustawą Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

Dostarczeniem internetu do szkół mają zająć się bezpośrednio operatorzy komercyjni, którzy nie tylko dostarczą łącza o przepustowości 100 Mb/s, ale też zbudują potrzebną do tego infrastrukturę - nawet w miejscach trudno dostępnych, gdzie do tej pory uważano, że jest to po prostu zbyt kosztowne. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: szkoły są tylko elementem programu Polska Cyfrowa "EPO-PC", w ramach którego dostęp do sieci mają uzyskać także gospodarstwa domowe. W ten sposób mają zostać zlikwidowane wszystkie "e-białe plamy" na mapie Polski, a internet będzie można mieć i w Bieszczadach, i na drugim końcu Polski.

Operatorem OSE został NASK Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

OSE będzie pierwszą na świecie siecią na tak dużą skalę. W jej ramach do internetu ma zostać podłączonych 30,5 tys. placówek. Dotychczas podobne projekty miały miejsce w Danii, Irlandii, Niemczech, Turcji czy Arabii Saudyjskiej, ale nie dotyczyło to przedsięwzięcia obejmującego taką ilość szkół i lokalizacji.


Dziś kilka tysięcy spośród 30,5 tys. szkół w Polsce jest w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dzięki ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), nad którą kończy prace Senat, na terenach wykluczonych cyfrowo powstanie nowoczesna infrastruktura. Podłączanie szkół do szybkiego Internetu rozpocznie się w 2018 roku i potrwa przez trzy lata. Inwestycja będzie kosztowała 320 mln zł, a przez 10 lat na utrzymanie sieci trafi 1,3 mld zł z budżetu państwa. To oznacza, że gminy będą mogły zaoszczędzone środki zainwestować m.in. w cyberbezpieczeństwo najmłodszych.

- Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oznacza radykalną zmianę w sposobie nauczania. Oczywiście ta rewolucja nie nastąpi z dnia na dzień, bo szkoły muszą fizycznie zostać podłączone do sieci. Zaplanowaliśmy ten proces na lata 20182020. Już w 2018 roku zaczną się prace przygotowawcze i pierwsze inwestycje w 1,5 tys. szkół. Cały proces zakończy się w 2020 roku, i wówczas 100 proc. szkół w Polsce znajdzie się w szybkiej sieci Internetowej - podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Kompleksowa inwentaryzacja stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych wskazuje, że obecnie ok. 23 proc. korzysta z Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a ponad 40 proc. nieprzekraczających 10 Mb/s. Wprowadzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) ma zniwelować wykluczenie cyfrowe, przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych. Do 2020 roku planowane jest podłączenie do sieci szkół w 19,5 tys. lokalizacji. Budowa OSE zgodnie z przyjętą w czerwcu przez rządu uchwałą "100 Mega na 100-lecie" wpisuje się w obchody 100-lecia, odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

- Dla wszystkich uczniów w kraju, niezależnie od tego, czy mieszkają w Warszawie, Poznaniu czy w Pogorzałkach, OSE oznacza równe szanse w dostępie do nowoczesnej edukacji, m.in. dzięki dostępowi do tych samych zasobów edukacyjnych, zarówno firmowanych przez MEN, jak i przez firmy prywatne czy organizacje pozarządowe. Nauczyciele będą mieć ten sam dostęp do wiedzy, co umożliwi im stałe podnoszenie kompetencji, a rodzice uzyskają lepszy kontakt ze szkołą - przekonuje minister cyfryzacji.

Dziś pod względem kompetencji informatycznych polscy uczniowie odstają od rówieśników z Europy. Raport Edu-Tech 2016 wskazuje, że plasujemy się poniżej średniej dla państw OECD (287 przy 295 pkt). Mało rozpowszechnione są także umiejętności programowania. W przypadku najbardziej zaawansowanych krajów, takich jak np. Finlandia, odsetek osób, które napisało w swoim życiu jakikolwiek program przy wykorzystaniu specjalistycznego języka wynosi 38 proc. W Polsce to 14 proc.

- W miarę jak nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności, a dzieci zdobywać wiedzę, będą sięgać po bardziej zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Nie będzie to tylko nauka podstaw programowania, ale również pierwsze quasi zawodowe wybory, edukacja informatyczna na poziomie średnim lub wyższym - mówi Anna Streżyńska.

Na świecie programowanie uważane jest za kluczową nowoczesną kompetencję i uznawane za trzeci język, którego należy się uczyć równolegle z ojczystym i obcym. Dlatego na Zachodzie tego rodzaju zajęcia od lat znajdują się w planie zajęć nawet najmłodszych uczniów. Od września 2017 roku nauka programowania rozpoczęła się także w Polsce, w I klasach szkół podstawowych. To poważne wyzwanie dla szkół.

- Mamy do czynienia z pewnym niedostatkiem w dostępie do Internetu w szkołach. Ustawa o OSE ma za zadanie to zmienić, aby szkoły rzeczywiście miały dostęp do sieci, zasobów edukacyjnych, które są w sieci, możliwości komunikowania się z innymi szkołami, realizowania wspólnych projektów edukacyjnych i do tego wszystkiego, do czego zachęca nowa podstawa programowa - tłumaczy Rafał Lew-Starowicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podłączenie wszystkich szkół do sieci szybkiego Internetu będzie kosztowało 320 mln zł (pozyskanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), a przez 10 lat od 2022 roku na utrzymanie sieci trafi 1,3 mld zł z budżetu państwa. To oznacza, że samorządy mogą zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć np. na sprzęt lub cyberbezpieczeństwo.

- Bezpieczeństwo edukacji cyfrowej to w pierwszej kolejności zapewnienie dostępu do tych treści, które są pozytywne, eliminowanie treści negatywnych, które na pewno źle oddziaływałyby na młodzież i dzieci. To są stosunkowo proste rzeczy, które można wyeliminować w sposób automatyczny, używając narzędzi dostępnych w tej chwili na rynku. To będzie robione w ramach OSE i jest w tej chwili testowane w trakcie pilotażu - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK.

Bezpieczne korzystanie z Internetu to także blokowanie mowy nienawiści i treści obraźliwych. Przydatne mogą okazać się programy, które wyłapują określone frazy i blokują na tej podstawie dostęp do danych treści.

- Potrzebna jest cała sfera działań i rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem, czyli odporność na włamania do tej sieci, na próby kradzieży tożsamości czy zdjęć. Sieć powinna być chroniona przed atakami. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy, że zrobiony dla zabawy atak na jakiś portal może spowodować poważne konsekwencje - wskazuje dyrektor NASK.

Duża rola spoczywa tutaj również na nauczycielach, którzy mają nie tylko wprowadzać dzieci w cyfrowy świat, ale i budować u nich cyfrową świadomość.

- Nawet najlepsze rozwiązania technologiczne nie zagwarantują całkowitego bezpieczeństwa ucznia. Jeżeli u dziecka nie ma wykształconej świadomości, że korzystanie z tego, co jest negatywne w internecie przynosi złe skutki, to uczeń choćby ze zwykłej przekory po wyjściu ze szkoły, gdzie ta sieć będzie zabraniała dostępu do złych treści, w domu będzie odreagowywać i próbować dostać się do tych treści. Dlatego musimy w szkole i domu kształtować świadomość dziecka o tym, że Internet tak, ale bez tych niepożądanych i niebezpiecznych treści - podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Zobacz cały materiał Newserii


Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE), dzięki czemu uzyskają dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s. NASK zaprezentował 7 listopada br. nowoczesne narzędzia cyfrowej edukacji, które będą wykorzystywane w ramach OSE.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska powiedziała na konferencji prasowej poświęconej programowi OSE, że celem programu jest stworzenie dzieciom i młodzieży w Polsce takich samych możliwości i szans, jakie mają ich rówieśnicy w innych krajach. Oceniła, że OSE jest przedsięwzięciem równie ważnym jak 500+, dającym "ogromne szanse rozwojowe dzieciom". - Zasięgiem tej inwestycji zostanie objęte 30 tys. placówek oświatowych. (...) Dzięki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i zawartym porozumieniom 100 proc. szkół w sieci w 2020 roku będzie cieszyło się ultraszybkim internetem. Dzisiaj to jest zaledwie jedna dziesiąta szkół - podkreśliła Anna Streżyńska. Jak przypomniała, uchwała Rady Ministrów o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "100 Mega na 100-lecie" została przyjęta latem. Natomiast ustawę, umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji, Sejm uchwalił w ostatnich dniach i trafiła do Senatu. - Inwestycja będzie nas kosztowała 320 mln zł, jeśli chodzi o podłączenie szkół i to będą środki unijne. (...) Natomiast utrzymanie tej sieci przez 10 lat (...) będzie kosztowało ponad miliard złotych - powiedziała Minister Cyfryzacji.

Rafał Lew-Starowicz, wicedyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej przypomniał, że MEN w swoich priorytetach edukacyjnych oraz w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz na ich bezpieczeństwo w sieci. Zapewnił też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Kształcenie zostanie zapewnione również nauczycielom, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz, jak dodał, kadra w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe. - Polscy nauczyciele wiele sukcesów odnoszą w międzynarodowych projektach, np. takich jak e-Twinning. Podczas ostatniej gali odebrali wiele nagród. Mamy najwięcej inicjatyw realizowanych w ramach tygodnia kodowania. Czwarte miejsce nasi uczniowie zajmują na międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Wyprzedzają nas tylko Chińczycy - mówił. Przypomniał, że MEN już udostępnia 64 e-podręczniki i wciąż realizuje program tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 69 mln zł w 2017 r.

Do tej pory zasoby internetowe w większości szkół były wykorzystywane w niewielkim stopniu. W ramach przeprowadzonych przez NASK PIB ogólnopolskich badań "Nastolatki 3.0" (w roku szkolnym 2015/2016) zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: "nigdy". 60,9% udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki. W czasie lekcji chemii również nigdy nie korzystało z internetu 60,9% uczniów. Na lekcjach matematyki było to 59,6%, na biologii 55,8%, na WoS 57,3% Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. 27,9% uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a 34,9% na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (25,1%).

Według Dyrektora NASK dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, oprócz dostępu do zasobów, przydatnych w nauce przedmiotów szkolnych, internet w szkole to podstawa do rozwijania kompetencji cyfrowych. - Dzieci zaczynają samodzielnie korzystać z internetu w wieku 9-10 lat. Już wtedy powinny uzyskiwać w szkole podstawową wiedzę o bezpiecznym i wartościowym wykorzystywaniu sieci. Warunkiem tego jest posiadanie przez szkołę możliwości pracy z uczniami w internecie w bezpiecznych warunkach - wyjaśniał Dyrektor NASK.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie NASK Państwowy Instytut Badawczy, który wyposaży szkoły w niezbędną infrastrukturę i będzie sprawował opiekę techniczną oraz świadczył usługi bezpieczeństwa. Już wcześniej instytut wykonywał takie prace w ramach pilotażowej fazy programu OSE.

Wśród szkół objętych pilotażem były szkoły z województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim. Uczniowie z tych szkół w trakcie konferencji prasowej wzięli udział w zajęciach on-line, prowadzonych przez Annę Borkowską z NASK, poświęconych bezpiecznemu i świadomemu korzystaniu z sieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczenia fragmentu lekcji i poruszenia w rozmowie z uczniami tematu odpowiedzialności za kształt wspólnego, internetowego środowiska.

Jak mówiła dr Agnieszka Wrońska, kierownik Akademii NASK, edukacja na temat zachowań w sieci, promująca aktywność, współpracę i odpowiedzialność, to jedna z ważnych misji NASK PIB, która będzie towarzyszyła rozwijaniu sieci OSE. - Środowisko internetowe, podobnie jak każde inne otoczenie, trzeba poznać, aby móc poruszać się w nim swobodnie i bezpiecznie. Tak jak w innych życiowych sytuacjach, młodzież w internecie, zanim zgromadzi własne doświadczenia, powinna móc polegać na wiedzy i wzorcach wyniesionych z domu i ze szkoły. Skoro oczekujemy, że młodzi ludzie w internecie będą spędzać czas wartościowo i bezpiecznie, to musimy ich do tego przygotować, wskazując zagrożenia i wspierając aktywności pozytywne - mówiła Agnieszka Wrońska.

Z kolei z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (woj. podkarpackie) połączył się z uczestnikami konferencji prasowej nauczyciel informatyki Maciej Matusik, który w tym czasie prowadził zajęcia w swojej klasie. Szkoła w Ropczycach jest jednym z najaktywniejszych uczestników kursów e-learningowych, dostępnych w ramach IT Szkoły NASK. Platforma IT Szkoła NASK oferuje kursy e-learningowe dla wszystkich osób zainteresowanych samokształceniem w zakresie szeroko rozumianej informatyki, nauk ścisłych i innych związanych z tematyką ICT. Materiały są tworzone przez specjalistów, wykładowców akademickich, nauczycieli. - Ponadto na portalu IT Szkoła NASK zarejestrowani użytkownicy mogą oglądać wykłady on-line na żywo oraz nagrania wykładów, spotkań i dyskusji o różnorodnej tematyce związanej z internetem - mówiła kierownik projektu IT Szkoła NASK Agnieszka Gajewska. O swoich doświadczeniach, związanych z wykorzystywaniem zasobów on-line do uzupełniania edukacji szkolnej mówił Maciej Matusik - koordynator programu IT Szkoła w szkole w Ropczycach i jego uczennica Aldona Wiktor, która była laureatką konkursu Grand IT Test, organizowanego przez IT Szkołę NASK w roku szkolnym 2016/2017. Aby skorzystać z zasobów IT Szkoły wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej: https://it-szkola.edu.pl Dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych jest otwarty i bezpłatny.

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Połączenie szkół w ramach OSE będzie następowało stopniowo. W 2018 podłączonych zostanie 1,5 tys. placówek, w 2019 12,7 tys., a w 2020 do 19,5 tys. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


W poniedziałek, 23 października br. Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska odwiedziła Szkołę Podstawową w Pogorzałkach (Podlasie). Wizyta dotyczyła realizowanego przez NASK pilotażu programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli doprowadzenia do wszystkich szkół w Polsce szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Szkoła w Pogorzałkach objęta została realizowanym przez NASK (na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji) pilotażem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem programu jest dostarczenie szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu dla wszystkich szkół w Polsce.

W trakcie pilotażu szkoła uzyskała certyfikat "Bezpieczni i twórczy w Internecie" za zdobycie największej liczby punktów za wyjątkową aktywność uczniów i nauczycieli. W ramach zajęć szkoła przeprowadzała zajęcia w oparciu o materiały wytworzone w projekcie, brała aktywny udział w quizach on-line, konkursach tematycznych związanych np. z bezpieczeństwem dzieci w sieci, webinariach i wykładach on-line. W konkursie punktowana była liczba uczestników zajęć internetowych. Za aktywność szkoła otrzymała od NASK również nagrodę rzeczową w postaci sprzętu elektronicznego przydatnego w pracy dydaktycznej.

Czym jest projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej?

To program, dzięki któremu polskie szkoły czeka cywilizacyjna zmiana. Obecnie na 30.5 tys. szkół i placówek oświatowych jedynie co 6 posiada dostęp do szybkiego internetu. Inicjując i realizując projekt dostarczenia do wszystkich szkół szybkiego łącza internetowego (100 mega na 100 lat niepodległości) chcemy wyrównać szanse w dostępie do edukacji małych mieszkańców różnych miejsc Polski. We współczesnym świecie praktycznie nie da się funkcjonować bez dostępu do sieci i znajomości reguł poruszania się w internecie. Dzięki budowie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dzieci nawet z najmniejszych miejscowości nie będą pozbawione korzyści, jakie daje możliwość korzystania z internetu. Projekt stosownej ustawy został już przyjęty przez Rząd, a prace nad nim toczą się aktualnie w Parlamencie. Planujemy, że od przyszłego roku zacznie się jego realizacja.


Po raz siedemnasty na Kongresie Gmin Wiejskich przedstawiciele samorządów z całej Polski spotkali się w celu omówienia ważnych dla gmin wiejskich tematów w debatach z przedstawicielami rządu i parlamentu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 900 osób. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentował Sekretarz Stanu Marek Zagórski, a NASK – Stanisław Derehajło.

W pierwszym dniu XVII Kongresu Gmin Wiejskich, odbywającego się w dn. 19-20 października br. w Ossie, Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas Panelu Wójtów i Burmistrzów przedstawił Ogólnopolską Sieć Edukacyjną - krajowy program dostępu dla wszystkich szkół do łączy internetowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Podczas debaty poświęconej innowacjom na obszarach wiejskich Stanisław Derehajło zaprezentował planowane działania, zasady wdrażania OSE oraz rolę gmin w tym procesie.

Organizatorami Kongresu były następujące organizacje: Zawiązek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województwa RP.

Marek Zagórski prezentuje w jaki sposób Ogólnopolska Sieć Edukacyjna wpłynie na rozwój gminy

Marek Zagórski prezentuje w jaki sposób Ogólnopolska Sieć Edukacyjna wpłynie na rozwój gminy


W dniach 19-20 września odbyła się 11. edycja międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” organizowana przez NASK. Ponad 600 ekspertów spotkało się w Warszawie, aby rozmawiać o zagrożeniach w sieci i sposobach zapobiegania im.

W agendzie konferencji znalazły się tematy związane z e-bezpieczeństwem, zagadnienia dotyczące zjawiska fake news czy agresji elektronicznej. Poruszano też kwestie związane ze wspieraniem kompetencji cyfrowych młodych ludzi oraz inicjatyw mających na celu rozwój i promocję pozytywnych treści zamieszczanych w internecie.

W przerwie konferencji udało nam się zapytać Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, o dostępność do internetu w polskich szkołach i Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi Ministra nagranej podczas konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=BYfqCtCw3Iw


Tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Edukacja w wielu placówkach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii, a jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu.

Ma to zmienić Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - program usieciowienia polskich szkół, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Instytut badawczy NASK prowadzi od połowy 2016 roku pilotaż programu. Skorzystało z niego 36 szkół, które otrzymały dostęp do internetu o szybkości minimum 100/100 Mb/s, wsparcie techniczne i ochronę antywirusową.

Docelowo siecią szybkich łączy internetowych mają być połączone wszystkie szkoły w Polsce. W pierwszych latach funkcjonowania sieci koszt jej działania będzie pokrywany z budżetu państwa.

- Wszystkie dzieci w Polsce będą miały te same szanse, te same możliwości wykorzystywania platform i materiałów edukacyjnych, żeby rozwijać się, kształcić, konkurować z innymi, bawić i kontaktować się z rówieśnikami z innych stron świata on-line - zapowiada Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. - Temu służy zarówno pilotaż prowadzony przez NASK, jak i zakończona 19 maja br. ocena w naborze na dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach konkursu, spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych, wyłoniono projekty w 57, co stanowi ponad 73 proc. wszystkich udostępnionych obszarów. W latach 2018-2020 szerokopasmowy internet zostanie doprowadzony do wszystkich szkół w Polsce – dodaje Minister Anna Streżyńska.

- W pilotażowym projekcie OSE realizujemy dwa zadania: badamy jednostkowe koszty rozwoju infrastruktury technicznej oraz wsparcie edukacyjne związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów internetu przez dzieci i młodzież szkolną – mówi dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki. - W objętych pilotażem placówkach uruchomiliśmy w ciągu roku dostęp do internetu z wysoką przepustowością, wdrażamy lepsze parametry funkcjonalności sieci, wprowadzamy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony przed niepożądanymi treściami, złośliwym oprogramowaniem oraz szereg inicjatyw i usług w zakresie popularyzacji bezpiecznego korzystania z internetu oraz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i kadry pedagogicznej. Współpracujemy w tym zakresie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – dodaje dyrektor Wojciech Kamieniecki.

W Polsce funkcjonuje ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, z czego jedynie niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dotychczas szkoły uzyskiwały dostęp do szybkich połączeń z siecią, ale nie następowało to w skoordynowany sposób. Jakość podłączenia szkoły do internetu zależy od możliwości budżetu gminy, w której się znajduje oraz od operatorów telekomunikacyjnych i ich planów rozbudowy infrastruktury.

- Świat idzie do przodu. Dzieci w coraz młodszym wieku zaczynają korzystać z internetu i nie znajdują wystarczającego wsparcia w poznawaniu tego nowego świata ze strony szkoły. Z badań przeprowadzonych przez NASK wynika, że 68,6% nastolatków korzystać z internetu nauczyło się bez niczyjej pomocy. Co 4. ankietowany zadeklarował, że w procesie edukacji internetowej pomagał mu starszy brat lub starsza siostra (23,6%), a co 5., że rodzic (21,7%). Tylko co 10. badany wskazał na edukację szkolną (9,7%) – mówi kierownik Akademii NASK dr Agnieszka Wrońska, koordynująca w NASK edukacyjną część pilotażu OSE. Te same badania pokazują, że internet nadal nie jest popularnym narzędziem w nauczaniu przedmiotów szkolnych.

W ramach ogólnopolskich badań "Nastolatki 3.0" zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: "nigdy". 60,9% udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki. W czasie lekcji chemii nigdy nie korzystało z internetu 60,9% uczniów. Na lekcjach matematyki było to 59,6%, na biologii - 55,8%, na WoS - 57,3%. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. 27,9% uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a 34,9% na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (25,1%).

Szkoły podłączone do sieci w pilotażowym etapie projektu OSE są badane w wielu wymiarach. NASK analizuje sposoby korzystania z internetu, trudności i oczekiwania, co pozwoli zaprojektować optymalną formułę całej sieci.

- Z badań przeprowadzonych w trakcie pilotażu wynika, że nauczyciele uznają dostęp do internetu w szkole za warunek nowoczesnej edukacji. Deklarują również zapotrzebowanie na wartościowe materiały edukacyjne, dostępne przez internet – mówi dr Agnieszka Wrońska.

Instytut badawczy NASK w trakcie pilotażu obserwuje stopniowy wzrost ruchu na nowych łączach internetowych. Początkowo dostęp do sieci był wykorzystywany głównie przez administrację szkoły, a nie przez uczniów i nauczycieli w pracowniach informatycznych. Później użycie internetu intensyfikowało się. Sporadycznie szkoły decydowały się na udostępnienie uczniom sieci Wi-fi dla ich prywatnych urządzeń mobilnych, chociaż system daje taką możliwość w każdej ze szkół objętych pilotażem.

- Na razie przez większość czasu zapotrzebowanie szkół mogą zaspokoić łącza o przepustowości do 30 Mb/s. Jednak przewidujemy, że wykorzystanie internetu będzie stopniowo coraz intensywniejsze i dlatego testujemy łącza o przepustowości do 100 Mb/s lub większe - mówi Wojciech Racięcki, kierujący projektem OSE w NASK.
- Wykorzystanie internetu wzrośnie, kiedy szkoły zaczną w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne zasoby edukacyjne, w tym materiały multimedialne – dodaje Wojciech Racięcki.

Plan rozbudowy sieci przewiduje, że powstanie baza zasobów edukacyjnych, w tym możliwość wymiany treści pomiędzy szkołami i przestrzeń dla nauczycieli do przechowywania materiałów wytworzonych przez nich i przez uczniów. Plan zakłada przyłączenie do OSE wszystkich szkół do 2020 r.