MEN poleca

MEN Aktualności


Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej zawiera bieżące informacje, istotne dla nauczycieli, uczniów i rodziców na temat funkcjonowania systemu edukacji, w tym między innymi o aktualnych wydarzeniach, aktach prawnych, patronatach MEN.

Ośrodek Rozwoju Edukacji


Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Działa na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji w obszarze wychowania oraz kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna


Centralna Komisja Egzaminacyjna między innymi przygotowuje i ustala materiały egzaminacyjne, w szczególności zadania i arkusze egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminy eksternistyczne.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) realizuje działania mające na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji poprzez prowadzenie badań i analiz, zarządzanie programami w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej oraz promowanie współpracy międzynarodowej i mobilności wśród studentów, uczniów, nauczycieli, młodzieży i osób dorosłych.

Instytut Badań Edukacyjnych


Centrum Informatyczne Edukacji świadczy usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, utrzymuje i rozwija System Informacji Oświatowej, obsługę informatyczną zbiorów danych, których administratorem jest MEN.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą


Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju.

Centrum Informatyczne Edukacji


Centrum Informatyczne Edukacji świadczy usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, utrzymuje i rozwija System Informacji Oświatowej, obsługę informatyczną zbiorów danych, których administratorem jest MEN.

Centrum Nauki Kopernik


Misją CNK jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo - to wizja, realizacji której służy działalność programowa CNK.