Przyłącz się

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna staje się faktem!

W 2018 roku z OSE zaczęły korzystać pierwsze szkoły. Jesteś dyrektorem szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego szkołę i zastanawiasz się, jak przyłączyć szkołę do OSE?

Program OSE skierowany jest do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Podłączenie wszystkich placówek objętych programem jest rozłożone na 3 lata. Poszczególne szkoły będą sukcesywnie przyłączane do OSE, zgodnie z harmonogramem prac przewidzianych na najbliższe miesiące. Szkołę można przyłączyć do OSE w momencie opublikowania jej w harmonogramie. Wtedy dyrektor szkoły zgłasza szkołę, korzystając z zakładki: Lista szkół.

Odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania znajdują się w kilku krokach opisanych poniżej oraz w przygotowanym przez nas przewodniku pt.: „Przyłącz się do OSE”. Zachęcamy również do wysyłania pytań drogą elektroniczną na adres ose@nask.pl lub kontaktu z infolinią OSE +48 22 182 55 55.

Jak przyłączyć się do programu OSE

1

Krok 1

ZAPRASZAMY DO OSE

Sprawdź na stronie www.ose.gov.pl lub bip.nask.pl czy Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie podłączenia do OSE.

Jeśli Twojej szkoły jeszcze nie ma w harmonogramie, bądź cierpliwy – Centrum Kontaktu odezwie się do Ciebie, kiedy plany podłączenia do OSE obejmą Twoją placówkę. Możesz też śledzić harmonogram na stronie www.ose.gov.pl

2

Krok 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie, odszukaj ją w zakładce Lista szkół na www.ose.gov.pl i zgłoś ją do OSE wypełniając formularz.

Wskaż osoby niezbędne do efektywnego funkcjonowania OSE:

  • Koordynator OSE w szkole – to osoba pracująca na terenie szkoły, wskazana przez dyrektora szkoły, odpowiedzialna za informowanie o usługach dostępnych w OSE, upoważniona do włączania, konfiguracji i wyłączania usług OSE
  • Techniczny reprezentant szkoły – osoba lub podmiot upoważniony przez dyrektora szkoły do kontaktów z operatorem OSE w sprawach technicznych

Obie te funkcje może pełnić jedna osoba.

Do Twojej dyspozycji będzie także koordynator OSE w organie prowadzącym szkołę – osoba wyznaczona (np. przez wójta) do koordynacji działań związanych z wdrożeniem OSE w strukturach organu prowadzącego szkołę.

Możesz zdecydować, czy chcesz skorzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa. Jeśli nie chcesz skorzystać tych usług, odznacz w formularzu pola: „Tak, chcę korzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa ochrony sieci przed szkodliwym oprogramowaniem”, „Tak, chcę korzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa, wspierających szkołę w ochronie uczniów przed dostępem do treści nielegalnych i szkodliwych”. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Usługi OSE

3

Krok 3

ANKIETA TECHNICZNA

Wypełnij ankietę techniczną przesłaną przez Centrum Kontaktu OSE i prześlij na adres e-mail podany w wiadomości.

4

Krok 4

UMOWA = ZŁOŻENIE WNIOSKU

Podpisz umowę i wraz z załącznikami odeślij na adres operatora OSE: NASK PIB, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Dołącz „Zgoda Organu Prowadzącego Szkołę na zgłoszenie wniosku o świadczenie usług OSE”.

Pamiętaj! Tylko podpisana obustronnie umowa oraz odesłana do Centrum Kontaktu OSE ankieta techniczna uruchomi sprawny proces podłączenia szkoły do OSE. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze złożeniem wniosku zgodnie z ustawą o OSE.

5

Krok 5

PODŁĄCZENIE

Rozpoczyna się proces podłączenia szkoły do OSE, który potrwa maksymalnie 6 miesięcy.

W procesie podłączenia szkoły do OSE:

  • Przygotujemy koncepcję techniczną podłączenia.
  • Dostarczymy łącze min. 100 Mb/s.
  • Dostarczymy i podłączymy urządzenia dostępowe.
  • Wykonamy testy i uruchomimy usługi.
  • Podpiszemy protokół zdawczo-odbiorczy.

6

Krok 6

SZKOŁA W OSE

PODŁĄCZYLIŚMY TWOJĄ SZKOŁĘ!
WITAMY W OSE!

Centrum Kontaktu OSE pozostaje do Twojej dyspozycji tel.: + 48 22 182 55 55 e-mail: ose@nask.pl

Przyłącz się do OSE - prezentacja

Przyłącz się do OSE - instrukcja

Instrukcja-OSE

Instrukcja podłączenia szkoły do OSEPobierz instrukcję

Broszura OSEPobierz broszurę