Przyłącz się

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna staje się faktem!

W 2018 roku z OSE zaczną korzystać pierwsze szkoły. Wielu dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli zadaje sobie pytanie: jak stać się częścią OSE? W tym celu trzeba wykonać sześć kroków. Najpierw należy sprawdzić, czy harmonogram prac na najbliższe miesiące obejmuje podłączenie naszej szkoły do sieci. Jeśli tak, to trzeba zajrzeć do poczty elektronicznej i sprawdzić, czy Centrum Kontaktu OSE przysłało informację o możliwości dołączenia naszej placówki do projektu, a następnie zgłosić szkołę w zakładce Lista szkół. A co, jeśli nie przysłało lub nie ma nas w harmonogramie? Odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania znajdują się w przygotowanym przez nas przewodniku pt.: „Przyłącz się do OSE”. Można też do nas wysyłać pytania drogą elektroniczną na adres ose@nask.pl lub zadzwonić na infolinię OSE +48 22 182 55 55. Nasza pomoc sprawi, że droga do OSE nie będzie trudna.

Jak przyłączyć się do programu OSE

1

Krok 1

ZAPRASZAMY DO OSE

Sprawdź na stronie www.ose.gov.pl lub bip.nask.pl czy Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie podłączenia do OSE.

Jeśli Twojej szkoły jeszcze nie ma w harmonogramie, bądź cierpliwy – Centrum Kontaktu odezwie się do Ciebie, kiedy plany podłączenia do OSE obejmą Twoją placówkę. Możesz też śledzić harmonogram na stronie www.ose.gov.pl

2

Krok 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli Twoja szkoła znajduje się w harmonogramie, odszukaj ją w zakładce Lista szkół na www.ose.gov.pl i zgłoś ją do OSE wypełniając formularz.

Wskaż osoby niezbędne do efektywnego funkcjonowania OSE:

  • Koordynator OSE w Szkole – ambasador OSE w szkole, osoba wskazana przez dyrektora szkoły, odpowiedzialna za informowanie o usługach dostępnych w OSE, upoważniona do włączania, konfiguracji i wyłączania usług OSE
  • Techniczny Reprezentant Szkoły (TRS) – osoba lub podmiot upoważniony przez dyrektora szkoły do kontaktów z Operatorem OSE w sprawach technicznych

Obie te funkcje może pełnić jedna osoba.

Do Twojej dyspozycji będzie także Koordynator OSE w OPS – osoba wyznaczona przez Organ Prowadzący Szkołę (OPS, np. wójta gminy) do koordynacji działań związanych z wdrożeniem OSE w strukturach OPS.

Możesz zdecydować, czy chcesz skorzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa. Jeśli nie chcesz skorzystać z tych usług, odznacz w formularzu pole: "Tak, chcę korzystać z bezpłatnych usług bezpieczeństwa wspierających szkołę w zabezpieczeniu uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju (Bezpieczeństwo OSE Plus)".

3

Krok 3

ANKIETA TECHNICZNA

Wypełnij ankietę techniczną przesłaną przez Centrum Kontaktu OSE i prześlij na adres e-mail podany w wiadomości.

4

Krok 4

UMOWA = ZŁOŻENIE WNIOSKU

Podpisz umowę i wraz z załącznikami odeślij na adres operatora OSE: NASK PIB, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Dołącz „Zgoda Organu Prowadzącego Szkołę na zgłoszenie wniosku o świadczenie usług OSE”.

Pamiętaj! Tylko podpisana obustronnie umowa oraz odesłana do CK OSE ankieta techniczna uruchomi sprawny proces podłączenia szkoły do OSE. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze złożeniem wniosku zgodnie z ustawą o OSE.

5

Krok 5

PODŁĄCZENIE

Rozpoczyna się proces podłączenia szkoły do OSE, który potrwa maksymalnie 6 miesięcy.

W procesie podłączenia szkoły do OSE:

  • Przygotujemy koncepcję techniczną podłączenia.
  • Dostarczymy łącze min. 100 Mb/s.
  • Dostarczymy i podłączymy urządzenia dostępowe.
  • Wykonamy testy i uruchomimy usługi.
  • Podpiszemy protokół zdawczo-odbiorczy.

6

Krok 6

SZKOŁA W OSE

PODŁĄCZYLIŚMY TWOJĄ SZKOŁĘ!
WITAMY W OSE!

CK OSE pozostaje do Twojej dyspozycji tel.: + 48 22 182 55 55 e-mail: ose@nask.pl

Przyłącz się do OSE - prezentacja

Przyłącz się do OSE - instrukcja

Instrukcja-OSE

Instrukcja podłączenia szkoły do OSEPobierz instrukcję