OSE | 100 MEGA NA 100-LECIE

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA TO SZYBKI, BEZPIECZNY i BEZPŁATNY INTERNET W KAŻDEJ SZKOLE. INICJATYWA TA WPISUJE SIĘ W OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.

Obecnie tylko 10 proc. szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do Internetu o parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Zapewnienie wszystkim placówkom szkolnym szybkiego i bezpiecznego Internetu to wyrównywanie szans edukacyjnych i inwestycja w przyszłość.

Wdrożenie rządowego projektu OSE stanowić będzie cywilizacyjną zmianę dla polskich szkół. Bezpieczny Internet w każdej szkole to szansa na wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.


USŁUGI OSE

100/100 Mb/s
Inicjatywy i usługi
19 500 Lokalizacji
Podnoszenie kompetencji cyfrowych
Usługi bezpieczeństwa
Wsparcie techniczne